Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V jednom z nejdelších železničních tunelů došlo k požáru osobního vlaku

Železniční tunel je určen pro vlakové soupravy motorové trakce, osobní i nákladní dopravy, délka tunelu je 1758 m. Tunelová trouba má podkovitý průřez. Přidány nové fotografie

Ze středy na čtvrtek v tomto tunelo došlo k požáru osobního vlaku, při kterém zasahovalo celkem 10 jednotek hasičů. Jednalo se naštěstí jen o taktické cvičení. V případě požáru bude evakuace osob probíhat především samovolně. Evakuaci osob s omezenou schopností pohybu zajistí vyškolení zaměstnanci přepravce, kteří doprovází vlakovou soupravu. Protože požár vlakové soupravy může nastat v důsledku nehody, jsou v blízkosti tunelových portálů a pozemního objektu vybudovány nástupní plochy, které navazují na přístupové komunikace. Na každém z portálů je instalován telefonní přístroj, který lze použít k oznámení mimořádné události v tunelu a také pro spojení mezi portály v případě zásahu. Nástupní plochy a komunikace jsou dimenzovány zejména pro příjezd a ustanovení vozidel s lehkou vyprošťovací technikou a sanitních vozidel.

Složité podmínky pro zásah u tunelu Březno vyplývají z délky, vlastního provedení a umístění tunelu mimo hlavní přístupové komunikace a také z nebezpečí, které se může v prostoru tunelu v případě požáru nebo jiné nehody vyskytovat:

- silné zakouření prostoru, špatná viditelnost hasičů při zásahu
- vysoká teplota v prostoru tunelu s ohledem na jeho špatné odvětrání
- stísněný prostor v místě vlakové soupravy

Cíl cvičení:

Prověřit způsob evakuace – únikovou šachtou (jeden směr)
- únikovou šachtou a portálem (dva směry)

- prověřit přístupové komunikace (portály,úniková šachta) součastně pro zásah a evakuaci
- prověřit možnosti DT zasahujících jednotek
- prověřit zásah jednotek s vodními proudy v dýchací technice
- prověřit dodávku hasební látky a max. dodávku vody pro hasební zásah
- prověřit celkové požadavky SaP včetně speciální měřící techniky (detekce – počty)

Zúčastněné jednotky:

HZS PS Chomutov, HZS PS Klášterec nad Ohří, HZSP ČD (PS Chomutov + Ústí nad Labem), HZSP Doly Nástup Tušimice, HZSP Elektrárna Tušimice, JSDH Jirkov, JSDH Černovice, JSDH Chomutov a HBZS Most

Foto: Lukáš Vejvar/Požáry.cz a Miroslav Sychra

-wej-
Sdílet