Úterý 20. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranáři a hasiči cvičili v Bruntále zásahy ve výškách i v nedostupném prostředí

V areálu hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby v Bruntále proběhlo v pátek 17. října poslední ze tří společných cvičení složek Integrovaného záchranného sboru. Námětem cvičení byly standardní situace, při kterých dochází nejčastěji a pravidelně ke spolupráci jednotek HZS a ZZS, tedy zásahy u dopravní nehody se záchranou a vyproštěním osob, zásahy nad volnou hloubkou nebo u zajištění a vyproštění pacienta z komplikovaných, stísněných a neznámých prostor.

Cvičení probíhalo na čtyřech stanovištích. Na prvním stanovišti v učebně Zdravotnické záchranné služby, probíhala teoretická část, druhé stanoviště sloužilo k secvičení činností při záchraně osob z výšek a hloubek a při následném transportu. Zde se seznámili zdravotníci s materiálem, který hasiči-lezci používají při práci ve výškách a vyzkoušeli si práci s ním.

Úkolem na tomto stanovišti bylo pomocí prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou vystoupat k raněné osobě, vyšetřit ji, stabilizovat a správným postupem transportovat do bezpečí. Na třetím stanovišti, výcvikovém polygonu HZS, byla simulována situace, kdy se postižená osoba nacházela v místech, odkud nebylo možné ji neprodleně transportovat, zároveň ale nutně potřebovala rychlou předlékařskou první pomoc.

Zachraňující se pohybovali v neznámém prostoru se sníženou až nulovou viditelností a v poměrně náročném industriálním prostředí. Bylo nutno vyhledat zraněného, poskytnout mu pomoc a po vyproštění ho transportovat do bezpečí. Činnost na posledním stanovišti byla zaměřena na jednotlivé metody a techniky vyproštění osob z nákladních a osobních automobilů. K dispozici byly dva druhy nákladních automobilů různé velikosti a jedno osobní vozidlo.

Záchranáři použili všechny dostupné prostředky určené k vyprošťování a vyzkoušeli si různá místa, odkud bylo nutno osoby vyprostit.

Součinnostní cvičení HZS MSK ÚO Bruntál a ZZS MSK ÚO Bruntál bylo realizováno příslušníky stanice Bruntál pod metodickým vedením nprap. Davida Frnky DiS. a školitelů ZZS MSK Mgr. Václava Sedláčka DiS. a Bc. Libora Sobka DiS., kteří využili vhodných prostor areálu a výborných vztahů obou místních složek IZS.

Je na místě poděkovat všem, kteří se cvičení zúčastnili a podíleli na realizaci a především řediteli HZS MSK ÚO Bruntál plk. Ing. Jiřímu Patrovskému a ředitelce ZZS MSK ÚO Bruntál MUDr. Aleně Čandové za možnost zefektivnit součinnost jednotek požární ochrany a záchranářů při nácviku řešení náročných ale naprosto reálných situací.

Sdílet