Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 16/P: Požáry vícepodlažních a výškových budov

Požáry vícepodlažních budov jsou charakterizovány přítomností velkého počtu osob, místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých prostor nebo podlaží, rychlým šířením požáru a jeho zplodin schodišťovými prostory, větracími, výtahovými a instalačními šachtami.

Požáry vícepodlažních budov ovlivňuje:

 1. výška a dispoziční řešení budovy (prodloužená doba bojového rozvinutí jednotky),
 2. způsob jejího užívání,
 3. druh stavebních nosných a nenosných konstrukcí,
 4. požárně bezpečnostní zařízení.

Při hašení ve vícepodlažních a výškových budovách je třeba:

 1. organizovat a provést průzkum, zvláštní pozornost věnovat výtahovým a instalačním šachtám, ventilacím, světlíkům a jiným zařízením, kudy by se mohl požár šířit,
 2. využít dokumentaci zdolávání požáru a požárně bezpečnostních zařízení budov,
 3. organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden průzkum, určit způsob záchrany osob, zvířat a materiálu, přednostně využít evakuačních, zásahových cest a náhradních únikových možností,
 4. provádět opatření na odvětrání zejména na únikových a zásahových cestách,
 5. utvořit dopravní vedení, útočné proudy nasadit v podlaží, ve kterém hoří a posoudit nutnost utvoření útočných proudů v podlažích nad a pod místem požáru, popřípadě vytvořit úseky pro nasazení sil a prostředků,
 6. posoudit nutnost uzavření plynu, popřípadě dalších energií, v celé budově nebo jen v jejích částech (spolupracovat s příslušnými odbornými službami),
 7. zajistit pozorování budovy a chování osob popřípadě usměrňovat jejich chování a poskytovat informace o situaci,
 8. zvážit potřebu spolupráce dalších složek IZS, v případě potřeby využít i další odborníky (statik).
Sdílet
Přiložené soubory
P.16 Vyskove budovy.pdf zobrazit online PDF 185 kB