Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Letos poprvé zasedal Český národní výbor CTIF

Letos poprvé se ve čtvrtek 13. března v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání Českého národního výboru CTIF, který tvoří české zastoupení v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).

Účastníci zasedání, které řídil předseda Českého národního výboru CTIF genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, byli seznámeni s dosavadním stavem příprav XIV. Mezinárodní soutěže CTIF. Tuto hasičskou olympiádu, jež se mají zúčastnit tisíce soutěžích z mnoha evropských i mimoevropských států, zorganizuje Český národní výbor CTIF v roce 2009 v Ostravě.

Přítomní rovněž schválili výroční zprávu výboru za rok 2007. Příští zasedání členů Českého národního výboru CTIF se uskuteční v červnu.


Český národní výbor CTIF sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, které v ČR působí na úseku požární ochrany. Výbor byl založen na ustavující schůzi dne 14. října 2004 a je součástí CTIF – Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů). Jde o nejvýznamnější mezinárodní organizací působící na úseku požární ochrany, která v současnosti sdružuje více než 40 evropských i mimoevropských států. Více informací na www.ctif.org.
.
Zřizovatelem Výboru je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je také garantem plnění úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární ochrany.

Členy Výboru jsou: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota, Česká asociace hasičských důstojníků, Asociace velitelů HZS podniků, sdružení ČESKÝ HASIČ, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Výzbrojna požární ochrany, a.s., THT, s.r.o.- Továrna hasící techniky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Mezi hlavní úkoly Výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědecko technických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-wap-
Sdílet