Pátek 16. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na společný výcvik zdravotníků a hasičů v Bílovci dorazila více jak sedmdesátka účastníků

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – ÚO Nový Jičín (dále HZS MSK) – pořádal v sobotu 18. 10. 2014 v Bílovci pro jednotky PO kategorie JPO II a základní složky IZS instrukčně metodické zaměstnání zaměřené na zásahy u dopravních nehod.

Dopolední teoretická část odborné přípravy se konala v sále restaurace Na Střelnici v Bílovci, kdy příslušníci HZS MSK Ing. Tomáš Fešar a Bc. Radim Sudolský prezentovali problematiku dopravních nehod autobusů a vozidel s alternativními pohony, soubor typové činnosti STČ 09/IZS – Dopravní nehody s velkým počtem raněných a rozbor hromadných dopravních nehod či nehod vozidel hromadné přepravy osob od roku 2006 v Moravskos­lezském kraji.

Ředitel ÚO Nový Jičín Zdravotnické záchranné služby (dále ZZS MSK) MUDr. Petr Blabla přednášel problematiku poskytování předlékařské pomoci. Akce byla ojedinělá také počtem zúčastněných – 7 příslušníků PČR, 7 pracovníků ZZS MSK, 8 příslušníků HZS MSK a 52 členů jednotek SDH obcí okresu Nový Jičín.

Odpolední pětihodinový blok se konal v areálu firmy Tigressa s.r.o. v Bílovci a byl rozdělen na dvě části:

  1. Taktické cvičení složek IZS okresu Nový Jičín.
  2. Praktický výcvik jednotek PO a základních složek IZS.

Tématem taktického cvičení bylo vyprošťování osob z havarovaných vozidel při dopravní nehodě autobusu, které se konalo – vzhledem k počtu účastníků – dvoukolově, vždy se stejným námětem.

Jeho cílem procvičení součinnosti základních složek IZS při záchraně osob po dopravní nehodě prostředku hromadné přepravy osob, prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností jednotek PO a základních složek IZS při zásahu u dopravní nehody autobusu, procvičení koordinace postupů při vyprošťování většího počtu osob z havarovaných autobusů jednotkami SDH okresu Nový Jičín a hasičských stanic ÚO Nový Jičín HZS Moravskoslezského kraje, procvičení činnosti osádek ZZS MSK v místě události s větším počtem zraněných, jejich třídění a zajištění na místě, procvičení specifických činností PČR a prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek IZS koordinovat činnost při společném řízení sil a prostředků.

Poslední třetí částí celodenního zaměstnání byl praktický výcvik, kdy:

  • se členové jednotek SDH a příslušníci PČR pod vedením přítomného odborného zdravotnického personálu zdokonalovali v různých obvazových technikách a resuscitaci na figurínách,
  • si členové jednotek SDH obcí formou volného praktického výcviku na autobusech vyzkoušeli různé techniky a způsoby použití prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Závěrem bychom chtěli poděkovat firmě Tigressa s.r.o. v Bílovci, kdy se pan Palacký nabídnutými autobusy a vlastními firemními prostory, vč. sociálního zázemí postaral o vytvoření výborných podmínek pro provedení cvičení a praktického výcviku. Přidanou hodnotou pro cvičící záchranáře bylo výborné občerstvení připravené jednatelkou firmy Tigressa paní Alžbětou Benovou.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet