Čtvrtek 15. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na chirurgickém oddělení novoměstské nemocnice cvičně hořelo, pokoje museli opustit všichni pacienti

Od technické závady na varné konvici v kuchyňce chirurgického oddělení vypukl v pondělí odpoledne v novoměstské nemocnici rozsáhlý fiktivní požár, který se postupně rozšířil do pokojů na oddělení a na střechu objektu. Oddělení museli opustit všichni pacienti a také zdravotnický personál.

Do evakuace především imobilních pacientů a likvidace požáru se zapojilo více než čtyřicet hasičů z osmi profesionálních a dobrovolných jednotek. S maximálním nasazením hasičů a zdravotnického personálu se před požárem podařilo bezpečně zachránit všechny osoby. Hasební práce probíhaly nejenom uvnitř budovy, ale také zvenku za využití výškové techniky. Po uhašení požáru jednotky zakouřené prostory odvětraly za pomoci přirozené a přetlakové ventilace.

Kromě hasičů ze do rozsáhlého taktického cvičení zapojili také policisté, strážníci městské policie a zdravotnický personál novoměstské nemocnice. Při více než hodinu trvajícím cvičení byla prověřena akceschopnost složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací.

Cvičící si dále prověřili vzájemnou komunikaci a koordinaci činností na místě zásahu, prověřeny byly reálné dojezdové časy zasahujících složek, činnost personálu nemocnice při mimořádné události, únikové cesty, funkčnost hydrantů, ale také dálková doprava vody hadicemi.

Požár obecně patří mezi nejobávanější mimořádné události. Společné taktické cvičení nemocnice a složek IZS dává odpověď, jak jsme všichni připravení k zvládnutí celé situace – evakuaci pacientů, zaměstnanců a likvidaci požáru. Vždy je cenné zpětné vyhodnocení zvládnutí mimořádné události a případné přijetí dalších opatření.

Toto dnešní společné cvičení podle předběžného hodnocení bylo zvládnuto a splnilo svůj účel.

Poprvé jsme mohli také vyzkoušet v praxi speciální evakuační podložku, která umožňuje poměrně rychlý a bezpečný přesun pacienta na určené místo. Určitě zvážíme nákup těchto podložek pro naše imobilní pacienty

zhodnotila cvičení ředitelka novoměstské nemocnice JUDr. Věra Palečková

Detailní vyhodnocení cvičení proběhne za účasti zástupců všech zainteresovaných složek a subjektů v následujících týdnech. Podle prvotních závěrů však cvičení neodhalilo žádná závažná pochybení nebo nedostatky.

Po ukončení cvičení se zasahující hasiči seznámili nejenom s objektem nemocnice, ale především s prostředky, se kterými zdravotnický personál disponuje a které mohou být využity při evakuaci osob v případě vzniku mimořádné události.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina
Mgr. Roman Kratochvíl – mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Sdílet