Úterý 13. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První zámkařský veletrh v České republice zaujal i hasiče, získali kontakty do budoucna

Že hasiči už dávno nehasí jen požáry je obecně známá věc. Z každoročně zpracovávaných statistik vyplývá, že téměř polovinu zásahové činnosti jednotek požární ochrany tvoří technická pomoc. K tomuto typu zásahů patří i otevírání uzavřených prostor. Logicky tedy vyvstává potřeba v této oblasti odborně školit a vzdělávat všechny hasiče napříč celou republikou.

ŠVZ HZS ČR seznamuje s touto problematikou nově nastoupivší hasiče v rámci kurzu NOV a hasiče v kurzu Technik technické služby. Nástroje i metody překonávání mechanických zábranných systémů jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a neustále se vylepšují. Proto je nutné sledovat nejnovější změny a postupy, aby byla udržena aktuálnost výuky a tím zajištěn co největší přínos pro posluchače.

Jednou z možností jsou konzultace s odborníky z oboru. Proto ŠVZ HZS ČR uvítalo nabídku zúčastnit se prvního zámkařského veletrhu LockFest, který byl pořádán Asociací zámkových a klíčových služeb ČR v Karlových Varech. Kromě zajímavých expozicí a stánků vystavovatelů z ČR i ze zahraničí bylo možné se bezplatně zúčastnit odborných seminářů a přednášek.

Pro podmínky HZS ČR byl využitelný např. seminář s názvem Destruktivní a nedestruktivní překonávání mechanických zábranných systémů. V průběhu jedné hodiny byly vysvětleny osvědčené stávající postupy a představeny nové, které lze využít při otevírání plastových oken, dveří apod. V případě zájmu si mohl každý účastník danou věc vyzkoušet a zkonzultovat možné komplikace.

Výstupem pro ŠVZ HZS ČR bylo získání mnoha materiálů různých firem, navázání nových kontaktů a spolupráce při dodávání materiálu pro výcvik a v neposlední řadě praktické zkušenosti odborníků z jejich každodenní praxe.

kpt. Ing. Jan Sotolář
Sdílet