Pátek 24. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Analýza rizik NCHL

S rozvojem techniky roste nutnost zhodnotit rizika, která hrozí obyvatelstvu, životnímu prostředí a majetkovým hodnotám. Cestou k ochraně lidské společnosti a minimalizaci následků mimořádných událostí je rizika analyzovat. Nový systém kontroly chemikálií zajistí, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.


Součástí analýzy je identifikace zdrojů rizika, jejich klasifikace, určení priorit různých druhů rizika, analýza příčin a následků, hodnocení rizika. Nedokážeme-li riziko identifikovat, nejsme schopni ho analyzovat a účinně se proti němu bránit.
Ke stanovení analýzy rizik existuje řada nástrojů. Neustále je však potřeba mít na paměti, že riziko není jenom číslo. Jedním z kritérií výběru vhodné metody analýzy rizik je dostupnost dat, které metoda využívá. Dnes je stále aktuálnější varianta sjednotit analýzu rizik ve všech státech. Přeprava a dovoz nebezpečných chemických látek je mezi všemi zeměmi EU a dokonce i mezi kontinenty.

V roce 1994 Evropská komise vytvořila seznam 141 chemických látek, jejichž dopad na lidské zdraví a životní prostředí měl být určen prioritně. V roce 2003 bylo zhotoveno pouze 113 analýz těchto látek. Oceňování chemických látek tedy probíhalo v rytmu 13-ti za rok. V tomto tempu by bylo zapotřebí 2 000 let, aby byla analyzována rizika všech 30000 chemických látek, které se v současné době objevují na trhu.
Návrh nové chemické politiky Evropské unie, REACH, by tuto mezeru měl vyplnit. Jeho záměrem je v průběhu jedenácti let provést registraci všech chemických látek používaných v průmyslu.

Od první chvíle, kdy byl návrh nového nařízení REACH oficiálně zveřejněn ( v roce 2001) je předmětem velkých debat. Mnohé vládní agentury a evropské ekologické organizace se za REACH postavily, na druhou stranu ale vyvstala i ostrá kritika ze strany průmyslu a například vlády USA.

Jak vyplývá z výše uvedeného, existuje řada nástrojů analýzy rizik. Řešitelé by však měli mít neustále na paměti cíl analýzy, tedy za jakým účelem je analýza rizik zpracovávána.

Během příprav vstupu České republiky do EU a po jejím vstupu se situace výrazně zlepšila. Nutnost provádět analýzu rizik si hlavně uvědomují složky IZS. Negativní přístup zaznamenáváme u některých podniků, kde se snaží minimalizovat náklady a analýzy provádějí nekvalitně nebo vůbec.

Martin Kavka
Sdílet