Sobota 25. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zasedání CTIF v Bratislavě

24.dubna začalo na Slovensku zasedání představitelů hasičů z 12 zemí.

Co je C.T.I.F. ?
Comité Technique International de prévention et d´extinction du Feu, neboli Medzinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů.

CTIF vznikl v srpnu 1900 v Paříži. V současnosti tvoří CTIF řádní členové, přispívající členové a čestní členové. Každá země se může stát řádným členem po ustavení národního komitétu CTIF. Přispívajícími členy jsou země, organizace, asociace, společnosti a osoby které finančně podporují CTIF. Čestným členem může být osoba která vytvořila významné vědecké, nebo technické dílo přispívající k ochraně před požáry, nebo svojí činností významně působili v orgánech CTIF.

Řádnými členy CTIF jsou tyto země : Belgie, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Gruzie, Holandsko, Chorvatsko, Irán, Irsko, Izrael, Jugoslávie, Kanada, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maroko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Itálie, Ukrajina, USA, Vatikán, Velká Británie.

Program zasadania Výkonného výboru C.T.I.F.
(24. – 27. 4. 2003 v Bratislave)24.apríl 2003 – štvrtok

Príchod jednotlivých členov delegácie
Spoločná večera

25.apríl 2003 – piatok

9.00 – 11.30 h rokovanie Výkonného výboru C.T.I.F.
· otvorenie
· prerokovanie protokolu Zasadnutia vo Viedni z 18. 9. 2002
· správa prezidenta C.T.I.F. plk. F. Maurera (Rak.)
· správa generálneho sekretára C.T.I.F. Dr. A. Zeilmayra
· voľba Výkonného výboru pre rok 2003
· správy viceprezidentov
· správa zástupcov prispievajúcich členov
· prijímanie nových členov

11.30 – 12.00 h priestor pre otázky novinárov

12.00 – 13.00 h obed
13.00 – 16.00 h rokovanie Výkonného výboru C.T.I.F.
· finančné záležitosti
· kniha k jubileu C.T.I.F.: stav predaja, ďalšie opatrenia
· Výstava C.T.I.F. 2003 v Budapešti 17. – 21. 9. 2003
· Sympózium C.T.I.F. 2004 v Rumunsku v dňoch 9.-13. 9. 2004
· pracovný plán na roky 2003 – 2004
· štatistika C.T.I.F.
· rôzne
· komisie C.T.I.F.- Ochrana pred požiarmi na letiskách
- Lekárska služba pri hasičských zboroch
- Lesné požiare
- Nebezpečné látky
- História ochrany pred požiarmi a CTIF, múzeá a dokumentácie
- Komisia pre prácu s mládežou
- Európska komisia
- Pracovná skupina „Požiarna prevencia“
- Pracovná skupina „Medzinárodná odborná tlač v oblasti ochrany pred požiarmi“
16.00 hod. prijatie u primátora hl. m. SR Bratislavy Ing. A. Ďurkovského
17.00 hod. návšteva Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku
19.00 hod. prijatie primátorom Pezinka Mgr. Solgom na zámku v Pezinku

Program pre manželky – piatok 25. apríla 2003 (9.00 h – 14,00 h)

9,00 – odchod do Modry

9,30 – cca 11,30 h Slovenská ľudová majolika Modra ( 15 min. video o histórii majoliky v Modre s takmer 400-ročnou tradíciou, prehliadka výroby, možnosť urobiť si niečo na hrnčiarskom kruhu, možnosť nákupu výrobkov Slovenskej ľudovej majoliky vo firemnej predajni (aj na platobné karty)

11,30 – 12,00 h prehliadka Modry – Námestie so sochou Ľudovíta Štúra a návšteva Pamätnej izby Ľudovíta Štúra)

12,00 – 13,00 h obed vo Vinohradníckom dome na Štúrovej ulici

13,00 h – návrat do Bratislavy

26. apríl 2003 – sobota

9.00 – 12.00 hod. rokovanie Výkonného výboru C.T.I.F.
· spolupráca s CFPA
· vzdelávanie riadiacich pracovníkov v oblasti zdolávania katastrôf
· inicializácia ustanovenia 11. 9. za Svetový deň hasičov
· požiadanie firmy Aquasys (Dr. Hainzl) o certifikáciu produktov
· porovnávacia štúdia národných komitétov CTIF
· Dohoda s francúzskym hasičským zväzom (v spolupráci so Sylviou Godard)
· pracovný dokument „C.T.I.F. – spolupráca s verejnosťou“
· rôzne
12.00 hod. obed
13.30 hod. odchod do obce Častá
14.30 hod. prehliadka hradu Červený kameň
16.30 hod. prijatie u starostu obce Častá S. Jablonovského
17.15 hod. prijatie funkcionármi Dobrovoľného Hasičského Zboru Častá

27. apríl 2003 – nedeľa

odchod jednotlivých členov delegácie


Presidium ČNK CTIF v současné době tvoří:

· president Ing. Ján Chlebo

· vicepresident Ing. Pavel Mathauser

· vicepresident Doc. Dr. Ing. Michal Šenovský

· tajemník komitétu Jiří Stanislav

C.T.I.F.
Sdílet