Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Radniční věž – Ostrava vítězí

Výsledky družstev na soutěži Radniční věž.Ostrava doma vítězně.

Výsledková listina

Pořadí Jméno Družstvo Výsledný čas

1 Hejneš Leopold, Fifejdy, 0:05:01,00
2 Koutník Zdenek, Praha , 0:05:15,00
2 Vysocký Vladimír, Ostrava , 0:05:15,00
2 Vlček Dalibor, 0:05:15,00
5 Melčák Tomáš, N.Jičín , 0:05:28,00
6 Machotka Karel, Ostrava , 0:05:29,00
6 Hřeblo Petr, Přerov , 0:05:29,00
8 Mour Michal, 0:05:30,00
9 Zajíček Marek , Vítkovice , 0:05:36,00
10 Jemelka Tomáš, Přerov , 0:05:42,00
11 Mitana Martin , Vítkovice , 0:05:50,00
12 Zeman Tomáš, Praha , 0:05:51,00
13 Havlíček Radim , Ostrava , 0:05:54,00
14 Janyška Frant., N.Jičín , 0:05:54,00
15 Strnad Michal, HZSP ČD , 0:05:55,00
16 Holub Antonín, Zlín , 0:06:01,00
16 Scheibinger Jiří, Ostrava , 0:06:01,00
18 Lekeš René, Vítkovice , 0:06:11,00
19 Kotek Jaroslav , Praha , 0:06:12,00
20 Rýc Tomáš, N.Jičín , 0:06:15,00
20 Patrman Lad., Přerov , 0:06:15,00
22 Homola Zdeněk , Vítkovice , 0:06:21,00
23 Buriánek Jan, Fifejdy , 0:06:26,00
24 Kapolka Filip, Fifejdy , 0:06:28,00
25 Žurovec Lukáš, Fifejdy , 0:06:34,00
26 Černý Jan , HZSP ČD , 0:06:37,00
27 Sklarčík Pavel, HZSP ČD , 0:06:39,00
28 Dofek Miroslav , Fifejdy , 0:06:40,00
29 Biedroň Radim , HS1 , 0:06:41,00
30 Binar Petr, N.Jičín , 0:06:44,00
31 Krayzel Jiří , Vítkovice , 0:06:53,00
32 SadílekJaroslav , Zlín, 0:06:59,00
33 Olšák Petr, Zlín, 0:07:00,00
34 Planka Tomáš, Zlín, 0:07:04,00
35 Turke Martin, Hlučín, 0:07:06,00
36 Čechák Roman, HS1 , 0:07:11,00
37 Chromý Aleš, Vítkovice, 0:07:28,00
38 Knopp Petr, 0:07:41,00
39 Balada Miroslav , Hlučín , 0:07:45,00
40 Čani David, HS1 , 0:07:48,00
41 Stacha Marcel , N.Jičín , 0:07:52,00
42 Dosedla Robert , Ostrava, 0:07:58,00
43 Barcuch Jaromír , 0:08:03,00
44 Táborský Evžen , Zlín , 0:08:13,00
45 Hanke Marek , HS1, 0:08:19,00
46 Vilášek Jan , HZSP ČD , 0:08:25,00
47 Klimecký Tomáš, HS1 , 0:08:49,00
48 Kuczaj Jiří , Hlučín , 0:08:50,00
49 Jančík Josef , Hlučín , 0:08:53,00
50 Czyž Radek , Hlučín , 0:09:49,00
51 Žák Radovan, HZSP ČD , 0:09:52,00

Výsledky družstev
1.Ostrava (Vysocký Machotka, Havlíček,
2.Praha – Koutník, Zeman, Kotek
3.Přerov – Hřeblo,Jemelka,Pa­trman.


Jaké byly propozice soutěže

Ostravská věž – TFA Ostrava 11. 5. 2003

Termín : neděle 11. 5. 2003

Čas: Presentace soutěžích: 8:30–9:30h, start soutěže: 10,00h.
Místo : Prokešovo náměstí, Ostrava 1 ( magistrát)

Pořádá : HZS MSK
Velitel soutěže : pplk. ing. Jiří Šindler
Hlavní rozhodčí : mjr. ing.Libor Šlachta
Přihlášky :
Email: jiri.scheibinger@ctvmo.cz

příp. tel. na číslo 596763315– npor.Bc.Vladimír Vysocký – sm.B
Uzávěrka přihlášek : 30. 4. 2003


Popis, průběh a pravidla soutěže :
Soutěž je pojatá jako modifikace TFA ( simulace zásahové činnosti v převlečníku za použití dýchacího přístroje ).

Trať je postavena paralelně – zrcadlově pro současný postup dvou soutěžících startujících zároveň.

Jde o soutěž jednotlivců i družstev, pro družstva platí sestava max.5-ti hasičů, nahlášená předem, z dosažených se sečtou pro družstvo 3 nejlepší časy.

Po startu ,hasič uchopí dvě dvojité nezavod. hadice B s proudnicemi, roztáhne je na 40m, kde proudnice odloží ( neodhodí) na metu, provede 30 úderů kladivem na trenažéru, cestou zpět směrem ke startu překoná 2m bariéru, následuje transport figuríny směrem k lešeňové konstrukci, kde figurínu odloží, vystoupí po pevném žebři na konstrukci, kde provede vytažení 20kg závaží lanem, sestoupí a vběhne do budovy magistrátu, kde pokračuje po značené trase ve výběhu do prostoru cíle na ochozu radniční věže.

Soutěže se smí účastnit pouze příslušníci HZS s platnou lékařskou prohlídkou

Vybavení soutěžícího :

- triko s krátkým nebo dlouhým rukávem , třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, zásahová obuv, přilba , ochranné zásahové rukavice
- kompletní dýchací přístroj (vše vlastní)

Soutěžící startuje s kabátem obleku zapnutým do úrovně krku , nasazenou přilbou a maskou dýchacího přístroje za použití tohoto přístroje a s nasazenými rukavicemi.

Takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem.Po celou dobu činnosti nesmí soutěžící sundat ani rozepínat, či jinak upravovat žádnou součást výstroje

Bezpečnostní opatření:

- každý soutěžící bude mít (kromě prostředků pro plnění jednotlivých disciplin) vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav prostředků , jejichž použití , provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy odpovídá přihlašující organizace.

- každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO) o tom, že je nositelem dýchací techniky a je způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou .

- za zdravotní stav přihlášeného odpovídá přihlašující organizace


Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací !!!!!!!!!!
- nedotažení hadic za metu, odhození proudnic
- nedodržení počtu úderů kladivem
- nepřekonání bariéry
- nevytažení zátěže na konstrukci
- seskočení z konstrukce
- vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení přes metu,
upuštění z výše – nutno položit !!!
- sejmutí masky DT kdykoliv v průběhu soutěže
- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje.
- neuposlechnutí pokynů rozhodčího

Součástí presentace bude instruktáž k provedení jednotlivých disciplin .S pozdravem organizátoři závodu.
Sdílet