Pátek 16. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS Středočeského kraje zorganizoval periodickou odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH

Začátkem září a následně koncem října proběhla cyklická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ. Toto pravidelné prodlužování odborností „velitel“ a „strojník“ organizoval HZS Středočeského kraje, stanice Řevnice a Jílové u Prahy.

Pozváni byli velitelé a strojníci z 36 jednotek SDH obcí okresu Praha-západ. Školení proběhlo dvoufázové. V září se uskutečnila teoretická část. Pro velitele v hasičské zbrojnici SDH Zbraslav a pro strojníky v hasičské zbrojnici SDH Skochovice.

Druhou fází byla praktická část. S ohledem k počtu zúčastněných se konala na dvou místech s časovým odstupem. Jedna část v okolí obce Jíloviště a druhá ve Ski areálu Chotouň. Praktická část byla společná pro velitele i strojníky. Na několika stanovištích (pořadová příprava, dálková doprava vody, požár v nepřístupném terénu, čerpací stanoviště, DN, únik NL, vyplnění zprávy ze zásahu, zdravotní příprava, práce ve výškách a hašení v uzavřených prostorách) prověřila znalosti nabyté jak v teoretické části odborné přípravy, tak samostudiem nebo praxí získanou činností v jednotkách. Celá periodická odborná příprava byla zakončena písemnou zkouškou.

Do organizace a provádění se zapojilo 26 příslušníků obou stanic HZS pod vedením velitele čety PS Řevnice ppor. Jiřího Fürsta. Své zázemí poskytly SDH Jíloviště, Zbraslav a Skochovice. Všem výše uvedeným patří poděkování.

Sdílet