Pátek 23. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Brně proběhl specializační kurz „Nebezpečné látky“, umožnil zdokonalit znalosti a procvičit rozhodovací proces velitele zásahu

Ve dnech 6.–10. října 2014 se ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR, středisko Brno, uskutečnil specializační kurz Nebezpečné látky.

Nové pojetí kurzu umožnilo jeho účastníkům nejen zdokonalit své znalosti a dovednosti u zásahu s výskytem nebezpečné látky, ale především procvičit si rozhodovací proces velitele zásahu v této problematice.

V průběhu týdne si účastníci museli poradit například s dopravní nehodou se zraněním, požárem skládky, únikem chemické látky z technologického zařízení nebo zásahem s výskytem ionizujícího záření.

Při přípravě jednotlivých modelových situací vychází instruktoři kurzu z reálných událostí řešených jednotkami PO. Každá situace začíná pro účastníky vyhlášením poplachu a předáním příkazu k jízdě. Po příjezdu na místo události musí družstvo řešit situaci komplexně s ohledem na možná nebezpečí. Celý zásah je pak ze strany přítomných vyhodnocen. Právě při vyhodnocení situace často dochází k výměně cenných rad a zkušeností, které mohou všichni využít v praxi.

Celý kurz je nejen po stránce organizační, ale i po stránce fyzické pro účastníky velice náročný, ale všichni přítomní se ho zhostili s plným nasazením a doufáme, že účast na něm byla pro ně přínosem. Další kurz zabývající se touto problematikou proběhne nejdříve v 1. pololetí roku 2015.

Kpt. Bc. Vlastimil Svoboda
Sdílet