Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní otevření výcvikového střediska ve Valašských Kloboukách

Za mimořádného zájmu médií byla dne 19. 3. 2008 slavnostně otevřena nově rekonstruovaná budova profesionálních hasičů HZS Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách, jejíž součástí byla i instalace nejmodernějšího protiplynového polygonu pro výcvik hasičů v dýchací technice a pro záchranáře ze složek IZS.

Na slavnostní otevření zavítala řada významných hostů v čele se dvěma náměstky Generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Aloisem Sellnerem a plk. Ing. Františkem Zadinou. Pozvání přijal i hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš, přijeli i naši partneři ze Slovenska, a to konkrétně oba sousední krajští ředitelé hasičů plk. Ing. Michal Jurdík z Trenčína a plk. Mgr. Stanislav Stašík ze Žiliny. Město Valašské Klobouky zastupoval pan starosta Ing. Dalibor Maniš.

Všechny vzácné hosty přivítal ředitel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmír Jurka, který vyzvedl kvalitně a rychle odvedenou práci při rekonstrukci stanice, stejně jako dodané technologie výcvikového centra a protiplynového polygonu. Poděkoval hasičům, panu hejtmanovi a starostovi města za nemalé finanční příspěvky i pomoc při realizaci stavby.Rekonstrukce stanice profesionálních i dobrovolných hasičů

Stanice hasičů Valašské Klobouky byla postavena v sedmdesátých letech formou akce „Z“ a za vydatné pomoci samotných hasičů, kteří na stanici začínali sloužit.

Po třiceti letech provozu se na stavbě začínaly výrazně projevovat její neduhy a neustálé opravování závad vyžadovalo zásadnější rekonstrukci. V havarijním stavu se ocitly především rozvody elektrické energie, ve špatném stavu byla rovná střecha a celkové technické řešení stanice dávno překonalo svůj zenit.

Rozhodnutí o celkové rekonstrukci objektu bylo podmíněno potřebou HZS Zlínského kraje vybudovat ve stanici nové výcvikové středisko pro jednotky HZS kraje. Tím se zároveň nabízí další možnost využití i pro hasiče z partnerského Trenčínska, stejně jako možnost výcviku Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. Dále toto zařízení s plynovým polygonem bude využíváno pro výcvik jednotek SDH obcí, které mají ve výbavě speciální zásahové oděvy a dýchací přístroje.

Při celkové rekonstrukci došlo i na stavební úpravy části objektu, která je určena pro jednotku dobrovolných hasičů města Valašské Klobouky.

Nová přestavba řeší všechny problémy nejen s provozem stanice, ale také z pohledu výjezdu hasičů, stání pro zásahové vozy profesionálních i dobrovolných jednotek, a v neposlední řadě i zpříjemňuje samotnou službu u záchranného sboru.

Investor, majitel : Česká republika, HZS Zlínského kraje, Zlín
Hlavní projektant : Ing. arch. Radko Pavlacký
Stavební část : Ing. Michal Nájemník
Realizátor stavby : Pozemní stavitelství a.s., Zlín
Stavební dozor : Ing. Jiří Novák
Technologie polygonu : Dräger Safety s.r.o., Praha


Základní parametry stavby po rekonstrukci:
zastavěná plocha hl. budovy 690 m2
počet garážových stání 6
počet parkovacích stání 10

Průběh rekonstrukce a stavebních prací:
zahájení 1. 8. 2007
ukončení 10. 12. 2007
slavnostní otevření 19. 3. 2008
celkový rozpočet stavby : 24.106.106,– Kč
příspěvek Zlínského kraje : 4.000.000,– Kč
město Valašské Klobouky : pozemky
stavební část pro jednotku dobrov. hasičů města Valašské Klobouky : 1.400.000,– Kč
technologie trenažéru : 7.259.192,50 Kč

Výcvikové středisko hasičů a speciální protiplynový polygon

Bezpochyby nejzajímavější na celé rekonstrukci stanice Valašské Klobouky je zbudování nového výcvikového centra s protiplynovým polygonem. Podle zástupců dodavatelské firmy jde o nejmodernější zařízení v republice a pravděpodobně i v Evropě. Pojďme se společně podívat, co takové zařízení představuje a k čemu všemu slouží.

Jedná se o komplexní technologický systém pro výcvik hasičů v dýchací technice a ochranných oblecích. Prostory výcvikového polygonu sestávají z místností přípravny, fitnes, tepelné zóny, plynového polygonu a řídícího centra. V přípravně se cvičící oblečou do výstroje a nasadí dýchací přístroje. Ve fitnes centru se cvičící na čtyřech posilovacích strojích zahřejí na vyšší tepovou frekvenci. Poté procházejí přes tepelnou zónu, kde tepelné zářiče vyhřejí prostor na 70 – 80 stupňů C. Následně prolézají systémem překážek a klecí simulujících zásahový prostor přes plynotěsnou klapku do části plynového polygonu, který simuluje zásah v zakouřených místnostech. Prostor je zakouřen umělou (divadelní) mlhou pro snížení viditelnosti. Rozmístění překážek ve cvičební místnosti je možno přestavovat a měnit. Polygon je také vybaven ozvučovaním zařízením s možností reprodukce široké škály zvukových kulis. Celý průběh výcviku je monitorován otočnými infrakamerami (i v zakouřeném prostoru) a pozice je kontrolována pomocí nášlapných desek se senzory, je taktéž hlídána tepová frekvence cvičících. Údaje jsou přenášeny na obrazovky do řídícího centra, kde pověřený pracovník nepřetržitě sleduje průběh výcviku.

Celý trenažér se snaží co nejvíce přiblížit prostředí skutečných zásahů např. při požáru v domě. Hasič v plném zásahovém oblečení a s dýchacím přístrojem je ve fyzické zátěži, částečně ovlivněn vyčerpáním, ztíženou orientací v neznámém prostředí, působí na něj rušivé zvuky a musí překonávat překážky. Instruktoři mohou přednastavit dráhu a mohou zadávat různé úkoly k plnění – záchrana osoby, orientace na čas, prostředí nulové viditelnosti apod. Trenažér může sloužit také pro potřeby a výcvik policistů z pořádkových nebo specializovaných útvarů, stejně jako i dalším partnerům ze složek IZS.

čtyři „mučicí“ stroje před vstupem do polygonu

- nekonečný žebřík – žebřík s PC rozhraním pro výcvik stoupání po žebříku na nekonečném řetězu s příčkami, pohyb příček vahou cvičícího, se stejnosměrným brzdným motorem, bezdotykové měření vystoupaných metrů

- zátěžový chodník – ergonometrický chodník pro zátěžové cvičení nositelů dýchací techniky s možností změny sklonu pásu a rychlosti posuvu, programovatelný

- cvičební kladivo – cvičicí kladivo na lanové kladce, s odečtem zátěže, signalizací správného provedení a počítadlem cviků

- ergometr „cvičební kolo“ – přístroj na testování snášení zátěže uživatelů dýchacích přístrojů, systém čipových karet, on-line přenosy do centrální jednotky


mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-swo-
Sdílet