Úterý 13. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Skupina POŽÁRY.cz na akci Movember atakovala TOP 100, nejvíce vybrali hasiči z Plzně. V celkovém výsledku se ale projevilo rozdrobení sil

Hnutí Movember je celé o návratu knírů, o pobavení se a o docílení změny. Mo Bros napříč zeměkoulí si v Movemberu (listopadu) nechávají růst knír po dobu 30 dní. V Česku vzniklo několik týmů, složených s profesionálních i dobrovolných hasičů. V budoucnu bychom pro dobrou věc mohli spojili síly.

V rámci týmu POŽÁRY.cz bylo 30 členů, kteří celkově získali finanční prostředky v hodnotě 6.400,– Kč a umístil se na 108. místě. V celém Česku pak vzniklo mnoho menších či větších týmů plných hasičů. Pokud bychom v budoucnu spojili síly v jeden tým, máme velkou šanci vybrat přes 50.000,– Kč a být v TOP 30.

Nejúspěšnějším týmem je skupina plzeňských hasičů, kterým se podařilo vybrat přes deset tisíc korun a umístit se na nádherném 64. místě. Úspěšným týmem byla také například skupina kolem hasičů z pražské centrální stanice, která se umístila na 166. místě.

Věříme, že do budoucna by sjednocující platformou mohl být nejsledovanější web mezi hasiči POŽÁRY.cz. Jednoduchý název „HASIČI“ by pak přilákal dobrovolné i profesionální kolegy, aby se zapojili do tohoto projektu na podporu zdraví mužů.

Co je Movember?

Získáváme muže, kteří si nechávají narůst kníry a komunitu, která je bude podporovat v kreativitě a invencích. Zábavná a vtahující kampaň vyústí v:

  • Získání prostředků pro program na podporu mužského zdraví
  • Rozhovory na téma mužské zdraví
  • Větší povědomí a pochopení zdravotních rizik, kterým muži čelí
  • Muži přijmou preventivní opatření

Mužům, kteří trpí rakovinou prostaty nebo varlat, se dostává léčby a péče, kterou potřebují pro fyzické a psychické uzdravení. Založíme inovativní výzkum, který vybuduje silný spolupracující tým s důrazem na vývoj klinických testů a léčby rakoviny prostaty a varlat.

Knír je název pro vousy pouze nad horním rtem. Je považován za druhou nejběžnější úpravu vousů. Nošením kníru se honosí přes 3,5 milionu dospělých mužů v Evropě, tato úprava byla vždy znakem gentlemanů.

V současné době je to také podle vyhlášky 247/2001 Sb. jediná legislativně povolená úprava pro všechny hasiče, kteří jsou zároveň nositeli dýchací techniky a to jak profesionální, tak dobrovolné, knír navíc nesmí být širší, než linie polomasky v masce dýchacího přístroje.

Sdílet