Sobota 17. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičští senioři z okrsku Velká Bíteš opět besedovali, navštívili i malé hasičské muzeum

Každoroční setkání zasloužilých hasičských funkcionářů a hasičů nad 60 let z celého okrsku Velká Bíteš proběhlo v sobotu 25. října 2014. Sešli se, aby zavzpomínali na svoji aktivní činnost. Letošním hostitelem byl SDH Košíkov. Odsud se účastníci přesunuli autobusem do budovy bývalé školy v Radňovsi, kde je malé hasičské muzeum.

V Radňovsi přivítal zúčastněné hasiče-seniory starosta sboru Josef Habán a starosta obce Milan Kubíček, který zúčastněné provázel expozicí. V tomto hasičském muzeu stále přibývají nové exponáty, které se za účasti mnoha aktivních hasičů SDH Radňoves renovují, aby se uchovaly pronásledující generace.

Následně proběhlo drobné pohoštění a posezení v přátelské atmosféře na požární zbrojnici SDH Radňoves. Po návratu do Košíkova v sále Hasičského domu a prohlídce nových prostor, které si místní hasiči postavili svépomocí pod vedením starosty SDH Martina Bryma a dalších 25 členů v letech 2013–2014, následoval společný oběd.

V úvodu všechny přivítal starosta okrsku a člen odborné rady organizační Ludvík Zavřel, který přivítal všechny přítomné. Zvláště Luboše Zemana, starostu OSH Žďár nad Sázavou; Jiřího Klusáka, člena VV a garanta okrsku Velká Bíteš; ppor. Bc. Miroslava Volfa, velitele HZS stanice Velká Bíteš; Ladislava Fajmona, vedoucího odborné rady zasloužilých hasičů OR ZH a AZH při OSH ČMS Žďár nad Sázavou; Františka Kabelku, člena odborné rady organizační a držitele titulu Zasloužilý hasič; Stanislava Kališe, správce hasičského muzea Oslavany a člena odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov; Františka Růžičku, člena odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov a Bohumila Jobánka, držitele titulu Zasloužilý hasič a další hasiče-seniory a starosty sborů. Jednání také přišel pozdravit starosta města Velká Bíteš ing. Milan Vlček, poděkoval hasičům za dobrou spolupráci, popřál pevné zdraví a spokojenost.

Bratr Zavřel vzpomněl na zemřelé členy. Především bylo vzpomenuto na bratry Jana Dřínka, Jana Janouška, Františka Lišku, JUDr. Miroslava Řepiského, ing. Rudolfa Maňouska, ing. Josefa Rybu, Jana Janíčka a Karla Herolda. Po minutě ticha k uctění jejich památky, pokračoval informacemi o činnosti hasičů v okrsku a všem přítomným poděkoval za celoživotní činnost a práci pro hasiče.

Následně přítomné pozdravil vedoucí odborné rady a aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou Ladislav Fajmon a seznámil přítomné s činností ZH v okrese i Kraji Vysočina.

Velitel HZS stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf informoval o dění u profesionálních hasičů a o požárovosti. Starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman pozdravil zúčastněné, vyzdvihl práci SDH Košíkov na stavbě hasičského domu. Připomněl také některé aktuální informace z jednání VV SH ČMS.

Dále vystoupil František Růžička, který pozdravil zúčastněné jménem OSH Brno-venkov a odborné rady hasičské historie – klubu hasičské historické techniky. Vyzdvihl hasiče jako nositele kultury v obcích.

Mnozí hasiči-senioři jsou stále aktivní, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pomáhají při různých akcích, jezdí na setkání a rekreace.

Při této příležitosti byl předán věcný dar a poděkování za činnost bratru Bohumilu Poledňovi z SDH Velká Bíteš. Tímto byla vydařená akce ukončena. Všem se akce moc líbila a těší se na další setkání v příštím roce. Poděkování si zaslouží i ti bezejmenní, kteří ochotně přiložili ruku k dílu, aby se hasiči z celého okrsku cítili v Košíkově dobře. Autobusovou dopravu sponzorky zajistil ing. Miloslav Kliment ze společnosti BDS-BUS Velká Bíteš. V okrese Žďár nad Sázavou již 11 hasičských okrsků tato setkání každoročně pořádá.

Hasičům, kteří svou celoživotní prací významně přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva, uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi nejvyšší svazové vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“.


Zasloužilí hasiči z historie do současnosti

Na přelomu století se členstvo dělilo na činné, přispívající, čestné a vysloužilé. Hasiči po skončení aktivní činnosti zůstávali ve vážnosti sboru a mnohdy přecházeli do funkcí činovníků – starostů, jednatelů, kronikářů aj. Aktivně pomáhali při pořádání kulturních akcí, kterými hasičstvo vždy vynikalo.

V roce 1978 zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany jako nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů Medaili SPO „Zasloužilý člen SPO ČSSR“ (od r. 1991 ČSFR). Od roku 1993 je titul udílen v podobě „Zasloužilý hasič“.


30. výročí od předávání prvních titulů Zasloužilý hasič

Letos uplynulo 30 výročí, kdy byly uděleny první tituly „Zasloužilý hasič“. Úplně první byl udělen Karlu Heroldovi (11. 5. 1984), dálev okrese Žďár nad Sázavou Dr. Miroslavu Řepiskému (10. 7. 1984). U zrodu aktivu „Zasloužilých hasičů“ stál v roce 1984 JUDr. Miroslav Řepiský. 12. 7. 1989 byl ustaven při OV SPO Žďár nad Sázavou aktiv zasloužilých členů. Ke změně ve vedení AZH v okrese Žďár n. S. došlo v roce 2009, kdy Karel Herold požádal o uvolnění z funkce vedoucího AZH OSH Žďár n. S. ze zdravotních důvodů. Novým vedoucím AZH byl zvolen Ladislav Fajmon.

Od roku 1984 bylo uděleno v okrese Žďár nad Sázavou již 71 titulů ZH, z tohoto 36 držitelů je žijících. V Kraji Vysočina bylo uděleno 280 titulů ZH a 146 nositelů je žijících. V roce 1996 bylo nově zavedeno udělování výběrového vyznamenání pro členy SH ČMS „Řád svatého Floriána“ a od 28. dubna 2008 bylo započato s udělováním zatím nejvyššího ocenění pro dobrovolné hasiče za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice, a to „Záslužný řád českého hasičstva“.

Jeho prvním nositelem se po zásluze stala nejvýznamnější osobnost novodobého československého a českého hasičského hnutí JUDr. Miroslav Řepiský a dále Karel Herold.

David Dvořáček
Foto: SDH Velká Bíteš/archiv
Sdílet