Pátek 23. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podezřelý balíček připomínající výbušninu zalarmoval elektrárenské hasiče, cvičili havarijní připravenost

„Opusťte prostor kompresorové stanice,“ neslo se v úterý 4. listopadu dvakrát za sebou, vždy opakovaně po patnácti vteřinách, nad elektrárnou Prunéřov II. Kolem objektu byl rovněž neprodyšně uzavřen prostor, a to jak podnikovými hasiči, tak i pracovníky bezpečnostní agentury, která má na starost ostrahu elektrárny.

Všechny příjezdové cesty pak blokovala hasičská auta, případně agenturní zásahová vozidla. Uzavřen byl i vjezd do obou prunéřovských elektráren, včetně nákladové vrátnice. Důvodem všeho byl podezřelý balíček silně připomínající nástražný výbušný systém, který objevil pochůzkář během jedné z pravidelných kontrol elektrárenské technologie. I když vše probíhalo jako doopravdy, jednalo se naštěstí jen o další cvičení havarijní připravenosti Skupiny ČEZ na severu Čech.

Jakmile jsme na ohlašovnu požáru dostali hlášení o nálezu podezřelého balíčku, rozjel se nezbytný kolotoč s tím související. Okamžitě jsme vyjeli na příjezdové cesty, abychom je v dostatečné vzdálenosti zablokovali našimi vozidly, aby nikdo nemohl kolem kompresorové stanice projet. Celý prostor jsme pak uzavřeli v okruhu sto metrů, přičemž kolegové z výjezdní jednotky z něj v uvozovkách vyháněli všechny pracovníky, ať již elektrárenské nebo z dodavatelských firem. Rovněž zkontrolovali, zda jsou prázdné okolní stavební buňky. Všichni bez problémů prostor urychleně vyklidili. Následně jsme pak v pravidelných intervalech hlásili, aby všichni prostor kompresorové stanice opustili. Na pomoc jsme přivolali i jednotku z elektrárny Tušimice, která uzavřela příjezd z prunéřovské jedničky,

přiblížil aktivity prunéřovských a tušimických hasičů jejich velitel Luboš Lorenz.

Tím de facto jejich činnost skončila.

Samozřejmě do objektu jsme nemohli ani my. Pokud by se jednalo o reálný případ, už bychom jen dohlíželi, aby se tam nikdo nedostal a čekali na příjezd Policie ČR a poté jim celý prostor předali. Případně bychom plnili jejich pokyny, které by nejspíše vedli k rozšíření bezpečnostního pásma a dalším uzavírkám,

dodal ještě Luboš Lorenz.

Jeho slova následně potvrdil i Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ:

Vzhledem k velikosti nálezu by nejspíše došlo k uzavření a evakuaci celé elektrárny. Poté by následoval příjezd pyrotechnika a kontrola dalších prostor, aby se vyloučila možnost, že nástražných systémů je více. Rovněž by probíhalo šetření, jak se vůbec mohl balíček do kompresorovny dostat. Určitě by došlo na prohlídku záznamů kamerového systému, prověřování případných návštěv v elektrárně či zaměstnanců dodavatelských firem působících v areálu. Vyslechnuti by byli zaměstnanci elektrárny, kteří se pohybovali v okolí stanice.

Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o cvičení, které mělo prověřit součinnost směnového inženýra, požární hlídky, podnikových hasičů, bezpečnostní agentury a havarijního štábu a zároveň ověřit všechny telefonní čísla, na něž je v takovémto případě okamžitě zavolat, Policie ČR přivolána nebyla. Nechal se ovšem dostatečný prostor pro jejich případný příjezd.

Vše podle mne proběhlo přesně tak, jak by mělo v reálné situaci vypadat. Průběh byl akční a rychlý. Každý věděl, co má dělat a byl na svém místě. V Prunéřově to zvládli na jedničku,

uzavřel Josef Tisoň.

Havarijní cvičení se v elektrárnách Skupiny ČEZ konají každoročně. Letos jich bude celkem 23, z toho 14 v klasických a 9 ve vodních elektrárnách. Na severu Čech mají již za sebou ověření havarijní připravenosti všechny uhelné elektrárny. V Ledvicích, Počeradech a Tušimicích se vždy jednalo o simulovaný únik nebezpečných látek do vodoteče. V elektrárně Prunéřov I proběhl nácvik likvidace úniku sádrovcové suspenze s průnikem do dešťové kanalizace a v Prunéřově II nyní objevili „nebezpečný“ balíček.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy
Sdílet