Neděle 25. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

XIII. ročník „Memoriálu Marty Habadové“ probíhá ve čtyřech věkových kategoriích ve věku 6 až 15 let

Tato mezinárodní soutěž je v současné době největší republikovou akcí tohoto charakteru. Jejím účelem je nejenom porovnat fyzickou zdatnost a šikovnost mladých hasičů z celé republiky i zahraničí, ale připravit a naučit děti a mládež základním postupům v rámci požární bezpečnosti a přiblížit jim práci hasičů při záchraně osob a majetku při požárech a ostatních mimořádných situacích.

Soutěž splňuje parametry požárního sportu a probíhá ve čtyřech věkových kategoriích ve věku 6 až 15 let. V letošním roce je zahrnuta do „Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami“ pod záštitou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jako závěrečná soutěž poháru. Pro letošní ročník je přihlášeno téměř 600 reprezentantů jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů a spřátelených organizací z České republiky, ale i okolních států EU.

Již několik let, s výjimkou roku 2013, kdy byl celý areál značně poškozen povodní a byl na dobu nezbytnou pro celkovou opravu a rekonstrukci uzavřen, je místem konání této soutěže atletická hala Otakara Jandery v pražské Stromovce. Letošní rok soutěž proběhne dne 8. listopadu.

Průběh soutěže: soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci, resp. Příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne – li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C – mohou být i cvičné v kotoučích postavené ve směru běhu (obě se rozvíjejí ve směru běhu), spojkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny.

Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1× při sběhu kladiny šlápl na sbíhavý můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci sbíhavého můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znovu překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 19 – 60 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod.

Zbývající půl spojky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici, nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího.

Celá soutěž je pořádaná na počest Marty Habadové, která se se narodila 14. 2. 1938 v Liptovské Revůci a zemřela 28. 8. 1997 v Praze. V požární ochraně začala pracovat v roce 1953 v Litvínově, kde se stala členkou a později velitelkou dorostenek. Děvčata se zúčastňovala soutěží požárních družstev a největším úspěchem byla účast v roce 1955 v celostátním kole v Brně. Od roku 1959 se zapojila do práce místní jednotky ČSPO v Meziboří, kde zastávala funkce jednatelky a referentky mládeže. Vedle toho pracovala v různých funkcích na úrovni okresu a kraje. Po přestěhování do Prahy se opět aktivně podílela na práci ZO SPO v Bohnicích.

Po založení oddílu MP se stala jejich vedoucí. Zde tak jako v Meziboří pracovala bez potřebného zázemí (bez požární zbrojnice a techniky), což kladlo velké nároky na vedoucího a bylo těžké udržet zájem a aktivitu dětí. v roce 1977 začala pracovat na FV SPO na úseku mládeže, kde se podílela na zkvalitnění práce vedoucích MP, rozvoji celostátní hry Plamen, přípravě MP na mezinárodní soutěže.

Paní Marta Habadová byla členkou mezinárodní komise mládeže a podílela se na přípravě a organizaci mezinárodních soutěží MP v Brně a Havlíčkově Brodě. Dalším jejím koníčkem byl zpěv a proto se také podílela na přípravách hudebních festivalů požárnických hudeb v Havlíčkově Brodě. Marta pro svoji upřímnou a obětavou povahu byla mezi hasiči oblíbená doma i v zahraničí. Za svou dlouholetou práci s mládeží v požární ochraně byla oceněna řadou vyznamenání našich i zahraničních.

Sdílet