Neděle 18. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Učitelé ze základních škol absolvovali vzdělávací kurz u hasičů v Berouně

Na středu 5. listopadu byli pozváni na požární stanici do Berouna učitelé ze základních škol z Berounska a Hořovicka. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje zde pořádal první pilotní kurz zaměřen přímo na pedagogické pracovníky základních škol.

Cílem projektu je proškolit na každé Základní škole minimálně jednoho pedagoga v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“, který následně bude předávat informace žákům, tak aby byla zajištěna připravenost a proškolenost laické společnosti v ČR. Samozřejmě se jedná o „běh na dlouhou trať“ ale jen připravený člověk správně reaguje například při živelných pohromách na pokyny krizových orgánů.

Kurzu se zúčastnilo celkem 16 pedagogických pracovníku, pro které připravili příslušníci HZS Středočeského kraje interaktivní kurz složený z prezentací, reálných videí, výukových filmů a praktických ukázek. Hlavními tématy bylo volání na tísňové linky, prevence předcházení požárům a vzniku dopravních nehod, rady a doporučení jak se zachovat při živelných pohromách, technologických haváriích a násilných činech jedinců.

Velký zájem vzbudil mezi učiteli příspěvek hasičské krajské psycholožky s radami jak se zachovat, když nastane neštěstí ve vztahu ke škole, dále byla kladně hodnocena ukázka postupu poskytnutí první pomoci s Automatickým externím defibrilátorem.

Na závěr vzdělávací programu připravili hasiči ukázku hašení požáru různými typy přenosných hasicích přístrojů, většina učitelů poprvé ve svém životě vyzkoušela hašení a tím získali odhad, jaký rozsah začínajícího požáru ještě lze uhasit ručními hasicími přístroji.

Vzdělávání pedagogických pracovníků bude pokračovat dalším kurzem ve středu 12. listopadu na požární stanici Kladno pro učitele z Kladenska.

Výhledově budou připravené i kurzy pro pedagogy ze středních škol a odborných učilišť.

Foto: nprap. Miroslav Hrbáček
kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý, vrchní komisař, územní odbor Beroun
kpt. Ing. Hana Pinkasová Dejlová, vrchní komisař, krajské ředitelství Kladno
HZS Středočeského kraje
Sdílet