Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tady hlídají hasiči

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy zahajuje zkušební provoz zařízení dálkového přenosu signálů elektrické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO). Tato moderní technologie ochrany objektů je známa a provozována již na několika místech republiky a různými firmami.

Na jedné straně se může realizovat cestou z chráněného objektu k poskytovateli služby a po potvrzení skutečného nebezpečí kontrolou následuje vyrozumění hasičské služby. Druhou cestou je zřízení PCO přímo u Hasičského záchranného sboru, kdy odpadá etapa kontroly stavu a vyrozumívání hasičů. I když se může jednat o zdržení řádově několika minut, je obecně známo, že rychlost růstu intenzity požáru z I. či II.fáze jeho rozvoje do III.fáze, kdy je plamenné hoření a vývin nebezpečných zplodin stále intenzivnější, má za následek také úměrný růst škod, které mají právě včasné zpozorování požáru a nejrychlejší pomoci minimalizovat.

Pražští hasiči získávali zkušenosti nejen u hasičů a firem v republice, ale také v zahraničí, zejména v Mnichově, který má podmínky podobné s Prahou . HZS hl.m.Prahy ve spolupráci s firmou M connections s. s r.o., která je zřizovatelem a majitelem pultu, tedy nastoupil realizaci ochrany stovek objektů zřízením pracoviště PCO jako součásti svého operačního střediska. Znamená to, že signál EPS, který přijde na PCO vyvolá nejen pokyn k vyhlášení poplachu místně příslušné hasičské jednotce, ale poskytne jí v písemné formě informaci o objektu, kde došlo k požáru. Jedná se například o identifikační list objektu, kde jsou data o druhu provozu, počtu osob, kontaktní osoby pro velitele zásahu a samozřejmostí jsou informace o nebezpečných místech , možnosti využití hasebních prostředků a zařízení a mnoho dalších potřebných údajů.

V současné době skončila zkušební etapa ověřování spojení mezi chráněným objektem a pultem s příslušnými reakcemi ve směru k vyvolání poplachu jednotce HZS hl.m.Prahy. Technici firmy M connections a HZS hl.m.Prahy konstatovali, že nic nebrání tomu, aby pro tuto moderní službu začala etapa nabídky širokému okruhu zájemců. Kapacita zařízení umožňuje uspokojit i několik tisíc zájemců , pro první dobu se uvažuje o optimálním počtu 1.500 objektů, což není konečné číslo. HZS hl.m.Prahy tak rozšíří řadu úkolů, které jim ukládá zákon o Hasičském záchranném sboru – chránit životy a zdraví občanů a jejich majetek.

Zpracoval: pplk.Václav Hladík, tiskový mluvčí
V Praze 28. 4. 2003

Foto: ilustrační
Sdílet