Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kácení stromu v Hrubé Vodě si vyžádalo evakuaci několika obyvatel a chatařů

Oznámení o problémech po nezdařeném kácení vzrostlého stromu, který ohrožoval obyvatele rodinných domů a chat v jeho blízkosti, přijala linka tísňové pomoci před pátou hodinou odpolední.

Dle upřesnění bylo prováděno povolené kácení uschlého stromu, ale i přes jeho zajištění došlo k vychýlení z dráhy určeného dopadu, strom se poté opřel o další stromy v těsné blízkosti a hrozilo výrazné nebezpečí pádu na obydlí a chaty v okolí.

Na místo operační středisko vyslalo dvě jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, jmenovitě nedalekou jednotku dobrovolných hasičů Hlubočky a z řad profesionálů jednotku centrální stanice Olomouc.

Hasiči po svém příjezdu potvrdili velmi pravděpodobné zřízení stromu s velkým nebezpečím ohrožení osob a majetku. Z tohoto důvodu byla provedena evakuace několika obyvatel z obydlí a chat ve směru naklonění stromu. Vzhledem k pozdnímu času a nepřístupnému terénu nebylo možné provést jakákoliv rychlá a účinná bezpečnostní opatření pro zajištění či stabilizací nakloněného stromu. Komunikace byla v obou směrech uzavřena a místo střeženo Policii ČR.

Na místo se rovněž dostavil hotovostní pracovník energetické společnosti a starosta obce. Dle posouzení hrozícího nebezpečí přetržení drátů vedení elektrického napětí byla část obce odpojena od elektřiny.

Řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje po provedeném průzkumu společně s velitelem zásahu požádal o kontaktování společnosti pro rizikové kácení stromů a veškerá následující opatření byla navržena k pokračování za lepších světelných podmínek během dne.

Pozorovatelné větší naklonění i praskání nasvědčovalo s velkou pravděpodobnosti brzkého samovolného zřícení. To se také v podvečerních hodinách potvrdilo, naštěstí došlo k pádu na komunikaci a jen menšímu poškození okapu. Vedení elektrického napětí nebylo porušeno a nedošlo k ohrožení obydlí či obyvatel.

Dobrovolná jednotka hasičů Hlubočky v následujícím čase provedla odklizení větví z komunikace, majitel s pracovníkem kácení poté provedou kompletní odklizení spadeného stromu.

Zdeněk Hošák
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet