Neděle 18. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Budoucí hasiči a záchranáři z chomutovské školy připravovali na své povolání, absolvovali nástupní odborný výcvik

Již druhým rokem se na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Chomutov pořádá v rámci studijního maturitního oboru Strojník požární techniky praktický výcvik. Jedná se o kurz NOV – modul 2, určený pro žáky třetího ročníku oboru. Tato škola jako jediná nejen v Ústeckém kraji, ale i v České republice splňuje podmínky MŠMT a Generálního ředitelství HZS ČR.

Jedná se o třítýdenní kurz rozdělený do tří bloků. V nich se učí praktickým dovednostem, které předurčují hasiče k jejich výkonu při každodenní činnosti.

První část je zaměřena na cvičební řád jednotek požární ochrany, zde si osvojují základy při bojových rozvinutích, poznávají úskalí a nebezpečí při těchto zásazích. Součástí je výcvik v izolačních dýchacích přístrojích a na závěr absolvují zátěžový test, který je určen pro zjištění fyzické kondice.

Druhá část je věnována práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Jedná se o lezecký výcvik, kde se žáci učí základům lanové a uzlové techniky. V areálu školy je požární věž, ze které provádějí slanění a sebezáchranu. Tato část je zpestřena jednodenní stáží u HZS Územního odboru Teplice. Zde je krajský lezecký polygon, na kterém si žáci vyzkoušeli výstup prvolezce, zachycení pádu do lana a jiné lezecké techniky.

Třetí část je zaměřena na práci a záchranu na vodě. V první fázi této praktické činnosti na klidné hladině se učí základům pádlování na raftu, záchranu tonoucích, skok do neznámé vody a ve druhé části musí tyto dovednosti uplatnit na tekoucí vodě.

Na závěr kurzu čekají absolventy závěrečné zkoušky. Pod dohledem zkušební komise složené z pracovníků Školního a vzdělávacího zařízení Brno musí žáci na jednotlivých pracovištích prokázat své znalosti. Absolvování kurzu usnadňuje budoucím hasičům získat práci u Hasičského záchranného sboru.

Tyto kurzy by nešly realizovat bez materiálního a lektorského zázemí, které poskytuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Zvláštní poděkování pak patří hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi, který poskytl finanční podporu a řediteli Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Romanu Vyskočilovi, který zaštiťuje tento výcvik.

Petr Dudek
Vedoucí lektor instruktor
Sdílet