Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V elektrárně Tisová unikla kyselina chlorovodíková, odstartovalo tak havarijní cvičení hasičů

V 9 hodin ráno zjistila při pravidelné pochůzce obsluha Demistanice v elektrárně Tisová, že ze spojovacího potrubí zásobních nádrží HCl uniká do prostoru kolejiště kyselina chlorovodíková. Neprodleně o této mimořádné události informovala směnového inženýra.

Takto začínalo v úterý 11. listopadu 2014 na elektrárně Tisová (ETI) havarijní cvičení, které prověřilo součinnost jednotky Hasičského záchranného sboru Tisová s pracovníky obsluhy elektrárny a havarijním štábem ETI. Z hlediska zapojení ostatních hasičských jednotek se jednalo společně s lokalitou Vítkovice o nejrozsáhlejší cvičení na klasických elektrárnách Skupiny ČEZ.

Elektrárenští hasiči evakuovali osoby z objektu Demistanice, kolejové dopravy, přilehlých budov a skladů a ohraničili „zamořený“ prostor. Poté natáhli vodní clony, aby případný mrak z kyseliny nepronikal do prostoru elektrárny. Mezitím dorazily posily hasičského záchranného sboru ze územní oblasti Sokolova a začali s přípravou stavby dekontaminace a jisticí skupiny.

Pak následoval samotný zásah hasičů ve speciálních ochranných oděvech, který spočíval ve skrápění oblaku kyseliny sírové a současně její ředěn. Nebezpečná kyselina byla přečerpána do záložní nádrže. Po dekontaminaci hasičů se cvičení nachýlilo k závěru.

Havarijní cvičení na elektrárně Tisová prověřilo velmi dobrou koordinaci všech zúčastněných subjektů při simulované mimořádné ekologické události a ukázalo, že v ETI jsou na řešení takovéto události velmi dobře připraveni.

shrnul havarijní cvičení specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ, a. s., Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ


Cvičení pro obě zasahující jednotky požární ochrany naplnilo očekávání a již začala předběžná jednání o přípravě dalšího cvičení, avšak na jinou technologii v Elektrárně Tisová. Taková to cvičení bývají vždy velkým přínosem pro zúčastněné jednotky.

doplnil vedoucí pobočné stanice HZS z útvaru požární ochrany ETI Libor Malý

Havarijní cvičení probíhají na elektrárnách Skupiny ČEZ každoročně. Letos jich bylo naplánováno 23 – 14 v klasických a 9 ve vodních elektrárnách. ETI se dočkala jako předposlední, dvacátá druhá.

Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem ČEZ, a. s., a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. Roční výroba elektřiny se pohybuje okolo 1,6 TWh, dodávka tepla odběratelům okolo 1500 TJ. Od roku 2008 je elektrárna součástí nově utvořené organizační jednotky ČEZ, a. s., s názvem Elektrárny Hodonín, Poříčí a Tisová, která sdružuje zařízení s významným podílem výroby tepla.

Michaela Jirovcová
Sdílet