Úterý 20. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proč vznikají požáry vozidel? Nejčastější příčinou je technická závada, požár ale může vzniknout i po dopravní nehodě

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG) a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a úmyslným zapálením.

Foto: Jan Kostík

K požáru od elektrické instalace může dojít jak při jízdě, tak i u odstaveného vozidla. Základním problémem je poškození izolace elektrických vodičů a následný kontakt s kovovými částmi. K tomuto dochází zejména v místech, kde elektrické vodiče prostupují jednotlivými částmi vozu (z motorového prostoru od akumulátoru do kabiny).

K poškození dochází, když vypadne nebo zpuchří pryžová krytka průchodky nebo když nejsou vodiče řádně upevněny a při jízdě se jejich izolace odírá. Požár může způsobit i špatně upevněný akumulátor nebo jeho závada. Rovněž dobíjení akumulátoru v garážích může být příčinou vzniku požáru.

K požárům v souvislosti s netěsností palivové soustavy dochází především při jízdě (vypadnutí nátrubku nebo benzinové hadičky, nedošroubování vstřiků apod.).

Přečtěte siVIDEO: Hasicí přístroj do auta, nutnost nebo povinnost?

Mnoho požárů vzniká i při údržbě a opravách. V řadě případů to nekončí jen u nich, ale vyhořet mohou i garáže a dílny. Pokud potřebujeme na vozidle svářet nebo jen brousit, musíme jej nejprve připravit. To znamená odstranit hořlavé kapaliny a hořlavé materiály z dosahu plamene, sálavého tepla nebo okují odletujících od broušení. Při opravách bychom si měli uvědomit, že některé zpočátku dobré úpravy a vylepšení našeho vozu mohou rovněž vést k požáru.

Mezi zajímavé, ale méně časté příčiny požáru můžeme zařadit například nedbalost řidiče či osádky vozidla při kouření. Odhozený nedopalek cigarety, který zapadne mezi sedadla, je skvělým iniciátorem. V letních měsících není dobré nechávat na palubní desce plynový zapalovač, teplota uvnitř se vyšplhá k 60º C a jak se plyn v zapalovači rozpíná, dojde k jeho roztržení a v mnoha případech i ke vznícení.

Hasicí přístroj ve vozidle
Požár automobilu se vyvíjí obvykle velmi rychle a zásah v prvních okamžicích je tím nejefektivnějším. Osobní vůz může kompletně shořet i během pěti minut. Z toho plyne, že hasicí přístroj je sice výbava nepovinná, ale velmi doporučovaná pro provedení prvotního zásahu.

Požár po dopravní nehodě
Také dopravní nehoda může mít za následek vznik požáru. V těchto okamžicích je pak velmi důležité dostat se rychle ven z auta, které začíná hořet. Ať už sám nebo s pomocí svědků mimořádné události.

Podobná situace se stala před rokem, dne 16. listopadu 2013. V obci Štarnov došlo k nehodě čtyř osobních vozidel. Při nehodě začalo jedno z nich hořet, uvnitř byli lidé. Svědek události rychle přispěchal na pomoc, zraněné osoby z hořícího automobilu vytáhl ven a tím jim zachránil život.

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

Foto: HZS hl. m. Prahy, HZS Olomouckého kraje a HZS Moravskoslezksé­ho kraje
Sdílet