Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Varnsdorfští hasiči zasahovali v Německu

Na základě vstupu do Schengenského prostoru a odstranění hranice na Žitavské ulici se dlouhodobá spolupráce s německými kolegy hodně prohloubila.

Požární námětové (taktické) cvičení je pořádáno jednotkou FFW Grossschönau pro jednotky FFW Grossschönau, Waltersdorf, Bertsdorf, Hornitz, Hainewalde a JSDH Varnsdorf, velitel Dieter Neumann. Vzhledem k výšce budovy, požádal velitel cvičení o výškovou techniku žebřík AZ 30 HZS Varnsdorf.

Vypracoval: Jiří Sucharda. velitel a preventista SDH Varnsdorf
Datum: 29. 3.2008
Událost: požár továrny v Grossschönau s evakuací zraněných
Místo: továrna na výrobu záchranných člunů Deutsche Schlauchboot
Čas vyhlášení: 08,40 hod.
Stupeň vyhlášení: poplach 1. stupně
Způsob vyhlášení poplachu: sirénou, Pelig

Použitá technika na české straně:

Tatra Terrno CAS 24 SDH Varnsdorf PDC 721
Tatra 148 CAS 32 SDH Varnsdorf PDC 722
Ifa AZ 30 HZS Varnsdorf PDC 123

Použitá technika na německé straně:

FFW Hörnitz MB 850 TSFW
FFW Bertsdorf Robur LF8-STM
FFW Waltersdorf Robur LF8-STM
FFW Hainewalde MB LF16, MB 850 TSFW, Isuzu MTW
FFW Grossschönau MB Atego LF20, IFA TLF16, VW Transporter VRW

Stručný popis cvičení:

Na tísňové číslo 112 operačního středisko v Löbau je nahlášen požár továrny Deutsche Schlauchboot na křižovatce ulic Hauptstrasse a Hänsgässel v Grossschönau. Je vyhlášen 1. stupeň požárního poplachu pro jednotky FFW Grossschönau, Waltersdorf, Bertsdorf, Hornitz, Hainewalde a JSDH Varnsdorf.
Jednotka FFW Hainewalde je určena velitelem zásahu na zajištění doplňování vody na břehu říčky Mandavy, kde vytváří odběrné místo a provádí dálkovou dopravu vody na požářiště za pomocí hadic B.
Ostatní jednotky zaujímají dle dispozic velitele zásahu místa na dvoře továrny, vozidla Tatra Terrno a Tatra 148 JSDH Varnsdorf vjíždějí s posádkou 1+5 a 1+2 do dvora objektu, kde se posádka vozidla Tatra 148 zapojuje do doplňování vody do zasahujících vozidel. Tuto činnost provádí do doby, než je v systému dostatek vody od jednotky Hainewalde, poté odpojí dopravní vedení, doplní cisternu vodou a vytváří zálohu na místě. Posádka vozidla Tatra Terrno se dle dispozic velitele zásahu zapojuje v dýchací technice do průzkumu a likvidace ohniska požáru v prvním a druhém nadzemním podlaží boční budovy, případně plní další úkoly dle dispozic velitele zásahu.

Po ukončení cvičení se celá kolona vozidel s jednotkami přesune na požární stanici Grossschönau, kde bude provedeno vyhodnocení celého cvičení.

Poznámka: z důvodu odlišnosti výstražného zvukového znamení bude jednotka od státní hranice na Žitavské ulici doprovázena na místo zásahu vozidlem VW Transporter FFW Grossschönau. V době cvičení bude prováděna rekonstrukce mostu na Hauptstrassse před místem cvičení, z tohoto důvodu zasahující jednotky použijí objízdnou trasu kolem nádraží!

Zkušenosti ze zásahu:

Cvičení se zúčastnilo 65 hasičů z Čech a Německa a provázela jej celá řada problémů se kterými Vás seznámíme.

Vyhlášení poplachu, žádost o spolupráci jednotky z Čech:

- na německé straně došlo k vyhlášení poplachu v souladu s námětem, poplach byl však vyhlášen pouze pomocí pagerů. Přestože systém vyhlášení poplachu nevykazoval žádné chybové hlášení nedošlo ke spuštění sirén, které byly spuštěny dodatečně s více než 10 minutovým zpožděním
- na německé straně si cvičení připravuje velitel okrsku a operačnímu středisku pouze oznamuje cvičení a za jeho pomoci vyhlašuje poplach – operační středisko dále cvičení neřídí, což způsobilo problém
- spuštění poplachu a výjezd českých hasičů měl proběhnout po ohlášení požáru mezi německými a českými 112, což však neproběhlo z několika důvodů:
* přestože byla nutnost komunikace mezi operačními středisky německé straně zdůrazňována ještě v pátek večer před cvičením, odmítlo německé operační středisko oficiální povolání české jednotky prostřednictvím dohodnuté komunikace (telefon a fax) s tím, že se jedná „pouze“ o cvičení okrsku a ne skutečný zásah
* nezdařilo se povolání českých jednotek z místa zásahu, neboť velitel, který se pokoušel dovolat na české operační středisko měl nový mobilní telefon a na něm zakázané odchozí mězinárodní hovory :-)
* po dovolání se na operační středisko z mobilu velitele stanice HZS Varnsdorf, který byl na místě jako pozorovatel se povolání jednotek sice po téměř 20ti minutách ale bez většího problému podařilo

Negativní jevy a problémy odhalené během cvičení:

- nemožnost samostatné spolupráce při zásahu z důvodu odlišných frekvencí na ručních i vozidlových radiostanicích,
- při zásahu zasahovali v dýchacích přístrojích všichni hasiči, němečtí hasiči však JEN jako (tj. bez vydýchání obsahu lahve) z důvodu následné úhrady znovunaplnění lahve a revize masky dýchacícho přístroje u profesionálních hasičů v Žitavě za poplatek 16 Euro/ks!
- chyba strojníka cisterny CAS32 T148 během výjezdu, kdy z neznalosti opomněl na vozidle redukční koncovku na vzduch a ztratil vzduch z provozního vzduchojemu – chyba je na straně velitele jednotky, redukční koncovka na tomto vozidle byla doplněna a strojník o ní nevěděl,
- problémy s novými dýchacími přístroji Pluto (únik vzduchu), nutnost celkové kontroly (zůstávají přilepené „O“ kroužky u manometru, spadlá gumy na otevíracím ventilu, únik vzduchu z přetlakového ventilu 1 stupně),
- nutnost intenzivnějšího výcviku s dýchací technikou, nácvik s přístroji Saturn S5 a Pluto a jejich výměna,
- nutnost zvýšení praktického výcviku členů JSDH, zejména s důrazem na základní návyky nováčků v jednotce,
- při zásahu došlo vlivem předchozí nemoci a použití DT ke zdravotním komplikacím, které nebyly nahlášeny veliteli – nutnost upozornění na tyto skutečnosti! možné ohrožení dalších zasahujících hasičů.

Na závěr bych chtěl říci, že námětové cvičení splnilo svůj účel, tj. poukázalo na řadu chyb a situací, které je nutné zajistit a zlepšit tak, aby k nim v případě skutečné události nemohlo dojít. Vyhodnocení, kde byly tyto skutečnosti prezentovány a vysvětleny, se zúčastnil za německou stranu i zástupce Kreisbandmeistera (okresního požárního rady), který si vzal za úkol vyřešit situaci na operačním středisku. Za svoji osobu bych chtěl poděkovat německým kolegům za pozvání, řediteli HZS ÚK p. Novotnému a řediteli HZS ÚK OÚ Děčín za vstřícnost, pochopení a zapůjčení žebříku a mým kolegům za nasazení.

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf
Sdílet