Sobota 10. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pacient v biovaku a ostatní v protichemických oblecích, to bylo cvičení složek IZS v ostravské nemocnici

V západní Africe už se ebolou nakazilo 15 tisíc lidí, z nichž asi 5 420 nemoci podlehlo. Aby epidemie této nemoci neohrozila i Evropu, je třeba dodržovat přísná opatření a zajistit dokonalou připravenost všech složek systému. I proto se ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) konalo dnes, v pátek 21. listopadu od 10.30 hodin, taktické cvičení Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje s názvem Ebola 2014.

Cílem této akce, kterou iniciovala právě FNO, bylo prověřit úroveň vzájemné spolupráce zdravotnického personálu oddělení centrálního příjmu FNO, Kliniky infekčního lékařství FNO, pracovníků Krajské hygienické stanice MSK a složek IZS v případě potřeby ošetření pacienta s podezřením na onemocnění ebolou.

Cvičení přispělo ke stanovení priorit, prověřilo kvalitu ochrany personálu a pacientů i plynulost převozu pacienta na specializované pracoviště, zahrnovalo dekontaminační kroky i provedení protiepidemických opatření u potenciálně nakažených osob.

Řešili jsme potenciální případ, kdy do nemocnice dorazí pacient, který přicestoval z oblasti západní Afriky, z Libérie, s horečkou, slabostí, bolestí svalů a bolestí v krku, zvracením a průjmy. Triážní sestra při prvotní anamnéze pojala podezření, že je nemocen vysoce nakažlivou nákazou, ebolou.

To odstartovalo poměrně složitý proces, jehož cílem je zachovat při naplnění všech zákonných norem bezpečí pacienta, personálu nemocnice i všech osob, které přišly s nakaženou osobou do styku.

Naše nemocnice se společně s Krajskou hygienickou stanicí MSK a se složkami IZS a dalšími subjekty na tento typ onemocnění připravuje dlouhodobě. To, nakolik situaci zvládáme, ukázalo dnešní taktické cvičení, které prověřilo návaznost poměrně složitých postupů, od příchodu pacienta přes jeho detekci a izolaci po aktivaci celého systému, který vedle epidemiologů a dalších odborníků zahrnuje i hasiče a záchrannou službu.

Naším cílem bylo pacienta izolovat, poskytnout mu nezbytnou péči a zajistit jeho bezpečný převoz do specializovaného infekčního oddělení v Nemocnici Na Bulovce. Získané poznatky zakomponujeme do našeho vnitřního řídicího systému, abychom byli na možnou situaci co nejlépe připraveni.

upřesňuje Stanislav Jelen, primář oddělení centrálního příjmu FNO

Cvičení ve FNO se kromě zdravotníků z uvedených pracovišť zúčastnili také členové Hasičského záchranného sboru MSK, Zdravotnické záchranné služby MSK a Policie ČR, jejímž úkolem by v případě potřeby bylo zajišťovat bezpečný průběh akce, přítomni byli i pozorovatelé z Ministerstva zdravotnictví ČR, kraje a odborníci z řad epidemiologů a infektologů.

Akce probíhala do všech detailů. K nim patřilo například umístění pacienta do biovaku, jež zajistila výjezdová skupina ZZS MSK v ochranných přetlakových biologických a protichemických oblecích, i dekontaminace zahrnující osoby, prostor i vybavení, kterou provedla jednotka HZS MSK.

Ing. Tomáš Oborný, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Ostrava
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet