Neděle 11. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tři jednotky hasičů likvidovaly požár v osadě Komárov, požár v kotelně zadýmil dům

V pátek po poledni vyjela jednotka SDH Nechanice spolu s hasiči ze stanic Nový Bydžov a Pražská na ohlášený požár kotelny rodinného domu v osadě Komárov. JSDH Nechanice se na místo dostavila jako první. V době příjezdu se kouř šířil dveřmi ven a také zpod střechy.

Od bydlících velitel zásahu obdržel zprávu, že požár je pravděpodobně uhašen vlastními silami. Současně byl vytvořen jeden útočný proud dvěma hadicemi C. Průzkumem bylo zjištěno, že se oheň nedostal do prostoru půdy, se kterou je kotelna propojena – půda byla jen silně zakouřena.

Průběžně byla prováděna kontrola teploty konstrukce pomocí laserového teploměru. Jednotka začala s vyklízením prostoru kotelny, kde bylo uskladněno velké množství dřevěných držátek na zmrzlinu. Po příjezdu jednotky HZS Nový Bydžov, byl jejich velitel seznámen se situací na místě a bylo mu předáno velení.

Bylo provedeno úplně vyklizení kotelny – cca 10 koleček. Po vyklizení se jednotky na příkaz velitele vrátily na své základny.

Jan Galásek
Velitel JSDH Nechanice
Sdílet