Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mostecké TFA 2008

Sportovní klub hasičů Ústeckého kraje pořádá dne 23.4. 2008 soutěž v disciplínách TFA v Mostě. Klání bude probíhat před Reprezentačním prostorem města Mostu od dopoledních hodin.

Propozice soutěže

Mostecká soutěž v disciplínách TFA – Most 23. 4. 2008


Termín : středa 23. 4. 2008

Prezentace : 9.00–9.45h

Start soutěže: 10.00h

Místo : Prostor před Reprezentačním domem města Mostu

Pořádá : Sportovní klub hasičů ÚK ve spolupráci s ÚO Most

Velitel soutěže : plk.Zdeněk Gröbl

Hlavní rozhodčí : ppor.Ing.Karel Hájek

Přihlášky : email skhuk@seznam.cz ,
příp. telefonicky 602612380 mjr­.Bc.Miloš Pobočík
Kopii přihlášky startující odevzdá při prezentaci

Přihláška obsahuje : jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, adresu zaměstnavatele, telefonní spojení

Kategorie : muži – A – do 40-ti let
muži – B – nad 40 let
V případě malého nebo naopak velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu jednotlivých kategorií.

Startovné : 50,–Kč , hradí se při prezentaci v den konání soutěže

Stravování : v rychlém občerstvení, které je umístěno v prostoru Reprezentačního domu, kde je možné zakoupit občerstvení, dále pak v restauraci tamtéž.

Cestovné : všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace, ubytování pořadatel nezajišťuje

Lékařská prohlídka : každý závodník zodpovídá za to, že startuje zdráv a má platnou předepsanou periodickou preventivní lékařskou prohlídku. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Parkování : parkování je zajištěno v prostoru konání soutěže

Uzávěrka přihlášek : 15. 4. 2008

Další informace : www.skhuk.cz

Popis, průběh a pravidla soutěže


Soutěží se ve třech disciplínách TFA :


1. roztahování a balení hadic „B“

- materiál : Čerpadlo; dvě proudnice „B“; dvě hadicové vedení „B“, každé o délce 80m ; dvě hadice „B“ o délce 20m.
- provedení : Závodník stojí na startovní čáře, na povel vybíhá, uchopí dvě půlspojky „B“
od hadicového vedení a připojuje na stroj. Uchopí dvě proudnice „B“ a roztahuje oba proudy na vzdálenost 80m (proudy jsou v harmonice), proudnice odkládá na určené místo. Obíhá kužel, sbalí dvě hadice „B“ a odkládá je na určené místo. Pokračuje do cíle.

2. silová disciplína
- materiál : kladivo 5kg, konstrukce pro údery, kanystr, činka 80kg, bariéra – provedení : Závodník stojí na startovní čáře, na povel vybíhá, přeběhne 10m, uchopí kladivo o hmotnosti 5 kg a o konstrukci pro údery provede 50 úderů, jeden úder = úder o svrchní a spodní část konstrukce. Odloží kladivo, přeběhne 10m k dalšímu stanovišti, sebere kanystr ( hmotnost 30kg ) a přemístí ho ke kuželu a zpět. Vzdálenost mezi stanovištěm a kuželem je 30m. Přeběhne 40m k dalšímu stanovišti, přemístí 80kg činku na zádech kolem kuželu a zpět do výchozí pozice na vzdálenost 100m. Odloží činku a pokračuje k bariéře (bariéra na požární sport), překoná ji a pokračuje do cíle.

3. výběh do 22 patra výškové budovy

- provedení : Závodník stojí na startovní čáře, na povel vybíhá a zdolává 22 pater. V posledním patře probíhá cílem.


Na provedení každé disciplíny má soutěžící časový limit 5 minut. Při překročení limitu je pokus ukončen a penalizován 5 minutami, které se přičítají k celkovému dosaženému času. Pauza mezi první a druhou disciplínou je 5 minut.


Vybavení soutěžícího :

- triko s krátkým nebo dlouhým rukávem , šortky nebo tepláky, sportovní obuv, třívrstvý
zásahový kabát včetně odnímatelných vrstev, přilba, ochranné zásahové rukavice
(vše vlastní)
- dýchací přístroj bez masky (zajišťuje pořadatel)

Soutěžící startuje s kabátem obleku zapnutým do úrovně krku, přilbou, dýchacím přístrojem bez masky, nasazenými rukavicemi. Po celou dobu činnosti nesmí soutěžící sundat ani rozepínat, či jinak upravovat žádnou součást výstroje.

Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací !!!!!!!!!!

- nedotažení hadic za metu, odhození proudnic
- nesbalení hadic, nesprávné odložení sbalených hadic
- zkrácení dráhy
- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje.
- neuposlechnutí pokynů rozhodčího

Součástí presentace bude instruktáž k provedení jednotlivých disciplin

Přihláška a mapa místa konání ke stažení zde.


-wap-
Sdílet