Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jednotky HZS Praha, st. 2 – protichemická jednotka a st. 1, byly vyslány do ulice Koněvova z důvodu podezření úniku CO z plynového zařízení (karmy) k proměření jeho koncentrace v prostorách bytové jednotky v činžovním domě. Měření neprokázalo přítomnost plynu v ovzduší. Majitel byl poučen o dalším postupu při používání plynového tepelného zařízení.

Sdílet