Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasič III. stupně ANO či NE? (3/4)

Po delší přestávce jsme se doslova „dokopali“ k napsání další části seriálu o testech SH ČMS – Hasič III. stupně ano či ne. Minulý díl byl věnován otázkám, které se týkají technických prostředků. Dnes se budeme věnovat části týkající se technického výcviku.

TECHNICKÝ VÝCVIK

Při pročítání okruhu otázek Technický výcvik jsme došli k názoru, že by bylo lepší je úplně vynechat! K čemu je zkoušení hasiče z toho, jestli se přenáší klíč k hydrantu v levé ruce, v pravé ruce nebo za opaskem? Kde se nosí vazák? V kapse? Přes rameno? Nebo na opasku? Je to důležité?

<table border12. Proudnici hasič přenáší
A) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce
B) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce
C) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce


<table border13. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič
A) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu
B) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu
C) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu


<table border14. Hadice nese hasič
A) v obou rukách, půlspojkami dozadu, pod paží může nést i třetí hadici
B) v obou rukách, půlspojkami dozadu, pod paží může nést třetí a čtvrtou hadici
C) nese-li jednu hadici, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží, dvě v obou rukách, pod paží může nést i třetí hadici, a to vždy půlspojkami dozadu


<table border16. Vazák nosí hasič
A) v kapse nebo zavěšený na opasku
B) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku
C) v kapse nebo přehozený přes rameno


<table border17. Klíč na spojky nosí hasič
A) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem
B) v kapse nebo zasunutý za opaskem
C) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem


<table border18. Hydrantový nástavec nese hasič
A) na levém rameni, dtto
B) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle
C) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle


<table border19. Klíč k podzemnímu hydrantu nese hasič
A) v levé ruce s držadlem ve svislé poloze vpředu
B) v pravé ruce -„- -“-
C) v levé ruce -„- -“- dozadu


<table border20. Klíč k nadzemnímu hydrantu nosí hasič
A) za opaskem nebo v pravé ruce
B) v kterékoli ruce
C) za opaskem nebo v levé ruceZadání většiny otázek v okruhu „Technický výcvik“ je zmatečné, neúplné a chaotické. V otázkách chybí přesná definice, co a jaké družstvo bude provádět.


<table border25. Při družstvu 1+5 se hasič č.4 vyzbrojí
A) 2× hadicí „C“
B) 2× hadicí „B“
C) 1× hadicí „B“ a 1× hadicí „C“


Odpověď B) (tzn. 2× hadicí „B“) na otázku č. 25 má smysl pouze v případě, pokud bude družstvo vykonávat útok 2B, rozdělovač, dva proudy po 2C . Pokud bude dělat proud z navijáku, bude vypadat tento hasič hloupě a u dopravní nehody bude směšný až trapný. Takovýchto otázek je 8 z 50-ti.

<table border44. Útočné vedení v družstvu 1+3 vytváří
A) č.2
B) č.1
C) č.1 + 2


V otázce č. 44 není žádná z odpovědí správně, protože útočného vedení v družstvu 1+3 se ve všech variantách účastní strojník, který hází první hadici, pouze ve variantě s navijákem (C?), jej připojuje na CAS. Strojník ale tvůrcům otázek úplně vypadl.

<table border45. Pro jednoduché vedení „C“ od hydrantu se vyzbrojí strojník
A) hadicí „C“, hydr. nástavcem, hydr. klíčem
B) 2× hadicí „C“ + proudnicí
C) 2× hadicí „C“


Tuto otázku měl autor otázek úplně vynechat, protože dle řádu je sice odpověď, že se při tvorbě jednoduchého vedení od hydrantu (jistě je myšleno hydrant nástěnný, protože k nadzemnímu i podzemnímu by bylo také potřeba mít hadicový přechod B/C) vyzbrojí strojník mimo jiné i hadicí C, správná, ale pokud by došlo k tvorbě tohoto vedení, pak by dle řádu strojník osadil hydrant, rozhodil a připojil hadici C a celou tu dobu by na něho družstvo čekalo. Pak by č. 1 připojilo proudnici. Zjednodušeně by tedy strojník nevěděl co dřív, zatímco č. 1 a 2 by nedělalo skoro nic.

<table border46. Pro vytvoření útočného postavení se třemi proudy jsou zapotřebí minimálně
A) dvě družstva 1+3 a družstvo 1+5
B) dvě družstva 1+5
C) družstvo 1+5 a družstvo 1+3


Otázka č. 46 se zabývá tím, kolik družstev je třeba na vytvoření útočného postavení se třemi proudy a nespecifikuje jakými. Pokud by jeden z nich byl B, pak je odpověď nesprávná.

<table border49. Útočný vysokotlaký proud v družstvu 1+3 provádí
A) strojník + č.1
B) strojník + č.2
C) č.2 + č.1


Odpověď na otázku č. 49 říká, že útočný vysokotlaký proud v družstvu 1+3 provádí č.1 a č.2.
K tomu řád říká „strojník uvolní pojistku navijáku na CAS a č. 1+2 hadici odvíjejí“, z toho vyplývá, že se strojník účastní! V praxi ještě musí hadici odvíjet tak, aby se „nezasekla“ o cisternu a odvinula se dle potřeby, proč si tedy autor myslí, že se strojník neúčastní ?

<table border6. Hasiči při tvoření přívodního, dopravního nebo útočného vedení pracují
A) každý sám pomocí klíče na spojky
B) ve trojicích, kdy třetí hasič rovná hadice
C) ve dvojicích, hadice „C“ jeden hasič pomocí klíče na spojky


Ve „správné“ odpovědi vypadla autorům věta „hadice B spojují zpravidla 2 hasiči“.
Vcelku pak odpověď „C) ve dvojicích, hadice „B“ spojují zpravidla 2 hasiči, hadice „C“ jeden hasič pomocí klíče na spojky“ dává smysl.

<table border7. Při útocích do poschodí se klade hadicové vedení podél stěn, zajišťuje se pomocí vazáku
A) sudá čísla
B) lichá čísla
C) čísla nerozhodují


Pomineme-li u této otázky chybu přepisu, kdy mělo být použito slovní spojení „zajišťují se“, místo „zajišťuje se“, a podíváme se na věcnou stránku, tak se vedení podél stěn nezajišťuje, protože při nárůstu tlaku se přitlačí ke zdi a více se nepohybuje. Otázka měla být bez formulace podél stěn. Smysluplnost otázky by to ale nezměnilo.

Smyslem pořadového výcviku je organizace činnosti u zásahu. Určuje, kdo bude co dělat a co k tomu bude potřebovat. K tomu je ale potřeba přesné zadání. Povel (potažmo otázka) musí být též dle tohoto řádu. Je logické, že se hasič vyzbrojí jinak při budování dopravního vedení než při budování přívodního. Tedy formulace „při družstvu 1+5 " nic neříká, jen určuje jaké družstvo. Zadání otázek je neúplné, chaotické, zavádějící a s chybami. Totéž platí i o odpovědích. Pokud se tedy někdo naučil správné odpovědi na tento okruh otázek o organizaci jednotky u zásahu, neví vůbec nic. Otázka tedy zní:“ Má smysl na takovéto otázky odpovídat, má smysl se učit odpovědi nazpaměť, přinese to někomu něco? Vypovídá získání odznaku o úrovni znalostí? Dají se správné odpovědi na takové otázky najít ve cvičebním řádu?

Napište nám váš názor do diskuse pod článkem. Jsou podle vás tyto otázky důležité nebo byste je nahradili jinými?

ZÁVĚR

NO A NEZBÝVÁ, NEŽ ZAČÍT DISKUTOVAT

Autoři tohoto článku nechtějí nikoho napadat, či osočovat, chceme jen věcnou kritikou poukázat na chyby a nedostatky, zjištěné při hledání správných odpovědí k otázkám v testu na internetu. Mnohé sbory i jednotky tyto otázky používají při vzděláváních svých členů a vůbec netuší, že něco není v pořádku. Text jsme se snažili psát tak, aby vás – čtenáře, vedl k zamyšlení a nepodsouval vám naše názory. Ne ve všem musíme mít pravdu, proto bychom chtěli vyvolat věcnou diskusi. Ta pod tímto dílem by se měla týkat otázek, které se v testu věnují technickému výcviku.

Radek Svoboda
Tomáš Jelínek
Foto: ilustrační

Autoři děkují všem, kteří se na tomto článku podíleli.
Odkazy:

http://sdh.nmnm.cz/…_velitel.doc

http://sdh.nmnm.cz/…e_otazky.doc

http://sdh.nmnm.cz/…ky_pokyn.doc


-wap-
Sdílet