Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Rakovníku proběhlo součinnostní cvičení JPO s leteckou službou PČR

V Rakovníku se dne 11.dubna 2008 uskutečnil výcvik jednotek HZS a JSDHO s Leteckou službou Policie ČR ve výcvikovém prostoru 154. záchranného praporu Rakovník. Celý výcvik byl organizován směnou ,,C´´ HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník.

Výcvik probíhal od ranních hodin na stanici Rakovník, kde bylo JPO vysvětleno nasazení a možnosti využití letecké hasičské služby, její výhody při samotném zásahu -použití letecké služby k likvidaci požárů zejména lesních porostů v nepřístupných oblastech pro techniku a jednotky a možnosti zabránit šíření požáru, což v některých případech bez pomoci ze vzduchu nelze, obzvláště v lesnatých oblastech Rakovnicka. Dále byly jednotky vyškoleny na možnosti různých typů a obsahů bambi vaků objemu 1000 l, 795 l a 465 l. První dva lze podvěsit pouze pod vrtulníky Bell 412 HP,EP. Nejmenší vak můžou používat vrtulníky typu EC 135 a možnosti použití ve vaku s dávkovačem chemického smáčedla, které snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje hasební účinek. Vysvětleno bylo samotné plnění hasiva do bambi vaku pod vrtulníkem a to: plnění z vhodné vodní plochy vrtulník může naplnit Bambi vak bez asistence hasičů ponořením vaku do vodní plochy.(přírodní i umělé zdroje vody) Bambi vak má na jedné straně závaží a po položení na hladinu se ponoří. Druhá možnost je plnění z CAS vytvořením 2× vedení B z CAS (min. délka vedení B musí být 30m od CAS k vrtulníku) a použití speciální plnící uzavíratelné prodloužené proudnice ve tvaru hačku. Vaky se plní až po okraj a až začnou přetékat. Po té jsme byly seznámeni s přípravou stanoviště pro plnění hasiva do bambi vaku (bezpečné vzdálenosti) a vysvětleny podmínky pro bezpečné přistání vrtulníku a příprava místa přistání a samozřejmě také bezpečný pohyb zasahujících jednotek při této činnosti. Celé vyškolení provedl velitel směny C a letecký záchranář HZS Střed. kraje PS Rakovník. Po té byla jednotkám vysvětlena bezpečnost práce při této činnosti možnosti nebezpečí souvisící s touto náročnou činností ať při plnění vaku nebo nebezpečí v místě schozů a opatření při vzniku nebezpečí, po té parametry pro místo přistání a zřízení stanoviště plnění. Hasiči seznámeni s nutností používat ochranu zraku a dále používat všechny ochranné pomůcky jednotlivce. Dále nás letecký záchranář seznámil s efektivitou hašení a frekvencí schozů do 5 min. v závislosti na možnosti plnění hasivem a na vzdálenost samotného místa požáru nebo možnosti schozů před frontu požáru. Dále nám byla vysvětlena závislost na výšce schozů a na hustotě porostu v místě schozů. Při hustě zalesněných porostech je výška schozu 20–30m a nižší rychlosti vrtulníku 50–60 km/h a při normálním porostu je výška schozu 30–50m a rychlostí vrtulníku kolem 100 km/h. Hlavním ukazatel jsou konkrétní podmínky a rozsah požáru. Byly jsme seznámeni s činností na místě zásahu leteckého záchranáře – dohovor na místě s posádkou vrtulníku, seznámení posádky se situací na místě zásahu a plnění hasivem, samotný kontrolní let na zjištění rozsahu a podmínek na místě události, navigace při přistání vrtulníku a navigace při plnění bambi vaku, ohled na povětrnostní situaci a směr větru a kouře na místě události.

Po té jednotky PO přejeli s technikou do výcvikového areálu 154.záchranného praporu Rakovník, bylo připraveno místo přistání pro vrtulník, průzkum místa a odstranění všech volných předmětů, které by mohli ohrozit bezpečné přistání vrtulníku a i ohrozit zasahující jednotky, byl vymezen prostor přistání a plnění hasivem (uzavěra). Po té zřízeno jednotkami plnící stanoviště, zde nasazena technika 2× T 148 CAS –32, zřízeno plnící vedení 2× 3B s uzavíratelnými proudnicemi, dále zřízeno 2× 5B dopravní vedení na doplňování 2× T148 CAS-32 z techniky 2× Š 706 RTHP CAS-25. Na místě dále technika T 815 CAS-32 která kyvadlově doplňovala hasivo do zasahující techniky a Scania CAS-25-záloha na místě. Vytvořená vedení byla bezpečně zavodněna a odtlakována. Dále v místě schozu vytvořeny různé terče. Nad místem výcviku proveden kontrolní let a na místě přistál vrtulník Letecké služby Policie ČR Praha –Ruzyně typu Bell 412 HP, proběhli dohovory s několika posádkami vrtulníku a leteckými záchranáři, byl namontován na závěs vrtulníku bambi vak s dávkovačem chemického smáčedla a byly na plnící vedení B namontovány speciální plnící uzavíratelné proudnice. Jednotky vytvořili družstva 1+4, které se budou střídat na místě plnění po 5 schozech, družstvo složeno s velitele jeho úkolem bylo při přiblížení vrtulníku bambi vak stabilizovat, kontrolovat výpustný otvor jeho uzavření (vytažení táhla ve středu vaku) a dbát na bezpečnost zasahujících hasičů a spolupracovat s leteckým záchranářem-vytvořit bezpečný odstup hasičů od vaku při naplnění,popřípadě signalizovat závadu při plnění či ohrožení zasahujících hasičů, č.1 a č.3 si speciální prodlouženou proudnici B umístili na rameno a při přiblížení bambi vaku proudnici zavěsili na okraj bambi vaku a tím jej zároveň stabilizovali, č.2 a č.4 také s proudnicí na rameni v těsném postavení za čísly 1 a 3 obsluhovali uzávěr proudnice , kterým otevírali či uzavírali B vedení a tím plnili bambi vak, obsluha uzávěrů č.2 a č.4 musela uzávěry uzavírat pomalu aby nedocházelo k velkým rázům v hadicovém vedení a čerpadlu techniky. Při úplném naplnění bambi vaku je část hasiva odnášena tlakem vzduchu od rotoru vrtulníku a dochází k snížení viditelnosti zasahujících hasičů na proudech, proto velitel družstva s leteckým záchranářem kontroluje odstup od vaku a bezpečné nastoupání vrtulníku před odletem na místo schozu. Po celou dobu plnění museli všichni zasahující sledovat pohyb bambi vaku a ještě se vyrovnat s velkým tlakem vzduchu od rotoru vrtulníku, což nebylo zrovna jednoduché. Všechny jednotky výcvik úspěšně absolvovali a i ze strany posádek vrtulníků byla spokojenost, bylo schozeno několik desítek schozů a tento výcvik má v našem okrese velký význam a uplatnění. Jen na okraj ze zásahové činnosti JSDHO Lužná za poslední roky několikrát byla Letecká služba Policie ČR nasazena na lesních požárech v nedostupných oblastech pro techniku při požáru lesního porostu v Pavlíkově, v Laštovicích a na Rudě, bez jejich pomoci by zásah stál mnoho sil a prostředků a rozsah požáru by se nepodařilo v tak krátké a efektivní době zlikvidovat, na uvedených požárech bylo provedeno několik desítek schozů a tím samozřejmě uchráněna mnohonásobně větší hodnota a tím sníženy škody vzniklé požárem.

Nasazené jednotky:

HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník: Scania CAS-25, T815 CAS-32
HZS hl.m.Praha Nissan DA
JSDHO Roztoky JPO II. T 148 CAS-32, Avia DA
JSDHO Lužná JPO II. Š 706 RTHP CAS-25
JSDHO Jesenice JPO II. Š 706 RTHP CAS-25
JSDHO Nové Strašecí JPO III. T-148 CAS-32, Ford Tranzit DA
JSDHO Kněževes JPO III. VW Transporter DA

Za všechny zúčastněné jednotky bych chtěl poděkovat HZS Střed.kraje PS č.4 Rakovník, veliteli směny a směně C a Letecké službě Policie ČR – Praha Ruzyně za možnost tak kvalitního výcviku.
<r>


Zbyněk Pochman
velitel JSDHO Lužná


-wej-
Sdílet