Neděle 18. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 24/P: Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách

Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách se vyznačují společným charakteristických nebezpečím.

Požáry ve školách jsou ovlivněny:

 1. dostupností těchto objektů z hlediska členitosti a počtu a vybavení únikových, případně evakuačních cest, zejména u historických objektů,
 2. silným zakouřením a tím ztrátou orientace,
 3. vývinem toxických zplodin hoření,
 4. sníženou možností vstupů do budov, odříznuti únikových či evakuačních cest, mechanickými zabezpečovacími zařízeními umístěnými na evakuačních nebo zásahových cestách, nebo místech, která se takto dají využít,
 5. náročností průzkumu (několik průzkumných skupin) a nutností vyhledávání dětí,
 6. časovou náročností – velký počet dětí,
 7. potřebou dýchací techniky pro záchranu dětí.

Při požárech ve školách je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

 1. svévolné ukrytí dětí v objektu,
 2. snaha odnést si svoje věci i s návratem zpět,
 3. ztížená kontrola evakuovaných dětí tím, že budou nekontrolovaně odváděni či se sami bez vědomí odpovědných osob vzdálí,
 4. výskyt různorodého hořlavého materiálu v interiérech budov, v kabinetech, laboratořích, šatnách a v příručních skladech,
 5. selhání informačních systémů,
 6. neprůchodné únikové cesty,
 7. dlouhé zásahové a únikové cesty zejména u škol pavilonového typu,
 8. velká potřeba dýchacích přístrojů,
 9. zhoršené dorozumívání u dětí předškolního věku nebo u dětí mentálně postižených,
 10. stížené odvětrání zakouřených prostorů,
 11. velký zájmem sdělovacích prostředků a rodičů.
Sdílet
Přiložené soubory
P.24 Skoly.pdf zobrazit online PDF 177 kB