Pátek 19. ledna 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Bojový řád 25/P: Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V

Hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V vodou je postupem výjimečným, kdy s ohledem na situaci u zásahu nelze využít jiné obecně známé postupy uvedené v metodickém listu nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Hasit vodou elektrické zařízení a vedení pod napětím do 400 V lze pouze po nezbytně nutnou dobu a po vyčerpání možnosti bezpečného odpojení elektrického zařízení a v případě bezprostředního ohrožení životů osob, zvířat a velkých materiálních hodnot požárem.

Hašením vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V se rozumí dodávka vody za předepsaných podmínek v tomto metodickém listu, přičemž uvedené hašení lze použít jen tam,

  1. kde není možné odpojit elektrické zařízení a vedení od napětí do 400 V,
  2. pokud nelze použít jiné hasivo určené pro hašení pod napětím,
  3. kde není napětí elektrického proudu na elektrické zařízení nebo vedení vyšší než 400 V.

Při hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V vodou je nutné:

  1. používat pouze kombinované nebo vysokotlaké proudnice,
  2. dodržet bezpečnou vzdálenost za předepsaného minimálního tlaku vody na proudnici,
  3. používat k hašení viditelně neznečištěnou vodu.

Bezpečnou vzdáleností pro hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V se rozumí nejmenší vzdálenost mezi koncem proudnice a hašeným zařízením nebo vedením pod napětím do 400 V při dodržení minimálním tlaku vody na proudnici a při dodržení viditelné čistoty vody.

Sdílet
Přiložené soubory
P 25 Hašení vodou el zařízení pod napětím do 400 V.pdf zobrazit online PDF 238 kB
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK