Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor ČR se představí na veletrhu PYROS/ISET 2008

Již příští týden bude v areálu brněnského výstaviště zahájen již 14. ročník mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET. Na této svého druhu největší akci ve střední Evropě, která probíhá ve dnech 13. – 17. 5.

Svou činnost, techniku a vybavení představí také Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). Osobní záštitu nad celým veletrhem převzal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Hasičský záchranný sbor ČR se bude prezentovat v rámci společné expozice s Policií ČR a Ministerstvem vnitra v pavilonu G1. Expozice resortu Ministerstva vnitra je tentokrát tematicky zaměřena na dopravní nehody a úniky nebezpečných látek. Návštěvníci stánku se budou mít možnost seznámit s nejrůznějším vybavením, výstrojí, výzbrojí a technikou, které jednotky požární ochrany při zásazích u těchto typů mimořádných událostí používají.

Na stánku Ministerstva vnitra bude umístěna např. mobilní chemická laboratoř s veškerým svým vybavením včetně ochranných prostředků a moderních prostředků detekce nebezpečných chemických látek. HZS ČR v rámci expozice veřejnosti předvede, co všechno umí speciální software modelování úniku nebezpečných látek.

Zájemci si mohou také vlastnoručně vyzkoušet, jak se spouští elektronická siréna zapojená do jednotného systému varování a vyrozumění. Součástí expozice bude rovněž plně vybavený rychlý zásahový automobil, tedy technika HZS ČR specializovaná na zásahy u dopravních nehod. Na stánku se určitě neztratí ani ukázky moderní výstroje Hasičského záchranného sboru ČR, zájemce o historii určitě potěší vystavená historická stříkačka a také starší prostředky detekce a chemie. Pro všechny zájemce o bližší seznámení s činností HZS ČR bude k dispozici informační centrum s letáky a brožurami.

Na venkovní ploše u pavilonu G pak návštěvníci najdou další moderní zásahovou techniku Hasičského záchranného sboru ČR – vystaven bude nový obojživelný pásový transportér BOBR, speciální automobil pro hasiče – lezce. U pavilonu Z, kde svou činnost představí i Správa státních hmotných rezerv, pak budou rozvinuty stanoviště dekontaminace osob a dekontaminace techniky.

„Středoevropské bezpečnostní veletrhy PYROS/ISET a INTERPROTEC pro Hasičský záchranný sbor ČR představují jedinečnou příležitost pro to, aby se laická veřejnost seznámila s fungováním záchranných a bezpečnostních složek. Můžeme zde představit různé aspekty naší práce a ukázat moderní techniku užívanou jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Široké veřejnosti tím dáváme najevo, že stojíme o její pozornost, že nás zajímá, co si lidé o nás myslí a jak k nám přistupují. Není náhodou, že letos jsme naši expozici tematicky zaměřily na dopravní nehody a úniky nebezpečných látek. Tento typ zásahů totiž tvoří čím dál významnější část práce jednotek požární ochrany,“ říká generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Jako součást doprovodného programu veletrhu PYROS/ISET 2008 proběhne jubilejní již 10. ročník mezinárodní odborné konference PYROMEETING 2008, kterou tradičně pořádá MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR spolu s Veletrhy Brno a.s., Profesní komorou požární ochrany a Českou asociací hasičských důstojníků. Konferenci v úterý 13.5. ve 13:00 v kongresovém sále hotelu Holiday Inn slavnostně zahájí genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Ústřední téma PYROMEETINGU tentokrát zní „Prevence hrozeb 21. století“ a přední čeští i zahraniční experti se budou v jejím rámci věnovat např. fenoménu terorismu, ochraně kritické infrastruktury nebo problematice požární bezpečnosti staveb. Kromě významných odborníků z ČR na konferenci PYROMEETING 2008 vystoupí záchranáři z několika dalších evropských i mimoevropských zemí

Více informací ke konferenci včetně podrobného programu naleznete zde

Veletrh PYROS/ISET 2008 oživí i bohatý doprovodný program. Za zmínku stojí zejména úterní taktické cvičení zaměřené na záchranu osob z výškové budovy, v pátek pak proběhne již 4. ročník fyzicky extrémně náročné soutěže nejlepších hasičů Brněnský záchranář, konaná na počest dvou zahynuvších profesionálních hasičů.

Celý veletrh pak v sobotu 17.5. uzavře velká novinka: „Den hasičů v Brně,“ který pořádají sdružení dobrovolných hasičů. V rámci celodenního programu proběhne průvod hasičů, mládež i dospělí si zasoutěží v požárním sportu a cyklistickém závodě a nebude chybět ani výstava moderní a historické požární techniky či výstava hasičských přileb a historických praporů.


Veletrh PYROS/ISET spolu s veletrhem INTERPROTEC (prostředky osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí) tvoří Středoevropské bezpečnostní veletrhy, které jsou největší akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. Svědčí o tom i stovky zúčastněných firem z mnoha států a desetitisíce laiků i odborníků, kteří se chystají veletrhy navštívit.

Mezinárodní prestiž veletrhu PYROS/ISET dokládá i to, že je jako jediná akce tohoto zaměření zařazena do katalogu akcí CTIF (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů), což je nejvýznamnější mezinárodní organizace působící na poli požární ochrany.

Více informací o veletrhu PYROS/ISET včetně programu jednotlivých akcí naleznete zdekpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-
Sdílet