Sobota 25. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičný požár autoservisu i pro dobrovolné jednotky

Dne 5.května 2008 v 15:30 hodin byl na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje nahlášen požár v autoservisu BOSH, na ulici Zámecká ve městě Rosice.

KOPIS HZS Jihomoravského kraje vyhlásilo I. stupeň požárního poplachu a na likvidaci hlášeného požáru vyslalo jednotky: CAS 32 T 815, CAS 25 L 101 ze stanice HZS Rosice, CAS 25 T 815, DA 16/L-1 Iveco Daily JSDH Zastávka, CAS 32 T 148 a DA 12 A 31 JSDH Rosice a CAS 32 T 148 a DA 12 A 31 JSDH Říčany.

Jako první na místo dorazila jednotka HZS PS Rosice s technikou CAS 32 a CAS 25. Byl proveden průzkum a evakuace osob, nacházejících se uvnitř objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár v prostorách autodílny, kde hoří jak vybavení dílen, tak také servisovaná vozidla, které se nepodařilo vyvézt z garáží vhledem k vysokému sálavému teplu. Vzhledem k tomu, že mezi vybavením dílny byly také tlakové nádoby ( argon u svařovací soupravy, CO2, dusík k huštění pneumatik ), byly tyto láhve evakuovány a na volném prostranství ochlazovány za pomocí jednoho proudu C. Dále byly vytvořeny čtyři útočné proudy C, kterými bylo prováděno hašení požáru hasiči, vybavenými izolačními dýchacími přístroji. Jednotky, které na místo požáru dorazily v dopravních automobilech, prováděly na místě zásahu zajištění doplňování hasební látkou za pomocí dopravního vedení B od přilehlých hydrantů ( celkem 2 x, jeden ve vzdálenosti 30 metrů a druhý 80 metrů ). A také provedly střídání zasahujících hasičů na jednotlivých útočných proudech. Tento systém fungoval do lokalizace a následné likvidace požáru.

Takto zněl námět cvičení, které zpracoval nprap. Jaroslav Havlík, velitel směny C z požární stanice Rosice, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tak, jak ho zpracovatel spočítal a vymyslel, tak byl celý zásah i proveden. Na závěr tohoto námětového cvičení bylo všem zúčastněným vysvětleno z čeho a jak byl požár předpokládán, jak by asi postupoval požár v jednotlivých fázích a také časové posuny celého zásahu. K závěru patřilo také zhodnocení celého tohoto cvičení a přítomní měli možnost se seznámit s komplexem autoservisu a hlavně místy, které by pro případný zásah byly nezbytné, jak například hlavní uzávěr vody, plynu, el, energie, skladu tlakových lahví a mnoho dalšího.

Jako velitel jedné za zasahujících jednotek musím říci, že toto cvičení patřilo mezi velmi povedené. Nejen že si všichni cvičící hasiči prošli celý objekt autoservisu, ale výkladem pana nprap. Jaroslava Havlíka dostali i informace jak a čeho se vyvarovat a kde zapracovat na tom, aby případný zásah byl co nejrychlejší a nejúčinnější. Za toto zpracované a následně provedené námětové cvičení patří velký dík zpracovateli a také veliteli zásahu nprap. Jaroslavu Havlíkovi.
Pro Požáry.cz Zdeněk Milan – velitel JPO II/2 JSDH Zastávka

-wap-
Sdílet