Úterý 19. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Hradčanech na Nymbursku hořel stoh, od pátku do pondělí zasahovalo 48 jednotek

Od pátečního podvečera dne 5. 6. 2015 do pondělního odpoledne 8. 6. 2015 likvidovaly desítky hasičů a hasičské techniky mohutný požár tisícovky balíků uskladněné slámy na hromadě o rozměrech 70 × 50 metrů, s výškou přibližně 10 metrů.

Při příjezdu prvních hasičských jednotek bylo průzkumem zjištěno, že hromada balíků slámy je požárem zasažena celá. Požárem byla dále zasažena těsně přilehlá třípodlažní přípravna krmiv s uskladněným senem a dále dřevěná střešní konstrukce kravína krytá vlnitým plechem v délce 70 m.

Čerstvý vítr podporoval plamenné hoření a odnášel zplodiny hoření směrem k blízkým rodinným domům v malebné obci Hradčany.

Vlivem sálavého teplo hrozilo rozšíření požáru do přilehlých otevřených skladů slámy.

Vzhledem k této zjištěné situaci na požářišti velitel zásahu vyhlásil III. stupeň požárního poplachu. Bylo zřejmé, že se bude jednat o déletrvající zásah s potřebou velkého počtu sila prostředků.

Na místo se postupně dostavilo a během zásahu vystřídalo celkem 48 jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a zejména jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z blízkého i vzdáleného okolí, nejenom ze Středočeského, ale i z Královéhra­deckého, Pardubického a i Moravskoslez­ského kraje.

Ve dvanáctihodinových směnách zde bylo nasazeno zprvu až 81 hasičů najednou.

Po lokalizaci požáru stohu a likvidaci požáru střešní konstrukce kravína bylo nutno obrovskou hromadu hořících balíků slámy rozebrat, odvozit na volné prostranství a zde dohasit. Nepřetržitě zde bylo nasazeno 8 útočných proudů

I když majitel poskytl dostupnou mechanizaci k rozebírání stohu, pro velký objem materiálu to bylo nedostatečné. VZ si proto vyžádal speciální techniku, kterou disponuje Záchranný útvar HZS ČR.

Žádost o vyslání kolového nakladače, který už se několikrát při obdobných událostech osvědčil, přišla od středočeských hasičů v noci z pátku na sobotu a ještě před půlnocí vyrazila první skupina ze základny ve Zbirohu (Plzeňský kraj). Ihned po příjezdu jednotky na místo byl kolový nakladač nasazen k vyvážení uskladněného sena do bezpečné vzdálenosti od hořícího seníku.

V průběhu soboty byla k zásahu povolána další technika, konkrétně se jednalo o pásové rypadlo Caterpillar 329E a třístranný sklápěcí automobil z Hlučína (Moravskoslezský kraj), a dva sklápěcí automobily ze Zbirohu. Rypadlo se díky pásovému podvozku dokázalo bez obtíží pohybovat i v rozmáčeném terénu, který se vlivem neustálého hašení vytvořil v okolí hořícího seníku.

Rypadlo je vybaveno drapákem, díky němuž mohlo postupně vybírat seno ze stohu. Jelikož docházelo k častému zahoření sena ihned po jeho vytažení ze stohu, byly další hasičské jednotky určeny k jeho skrápění ještě během procesu nakládání na sklápěcí automobily. Ty jej poté odvážely do nedaleké silážní jámy, kde bylo za pomocí kolového nakladače nejprve rozprostřeno, poté dohašeno a opětovně nakupeno na jednu hromadu.

Během těchto prací byla navíc kolovým nakladačem zbudována provizorní hráz, která usměrňovala vodu odtékající z místa požáru do polí a zabraňovala tak případným škodám na blízkých staveních.

por. Ing. Ivo Adámek, tiskový mluvčí ZÚ HZS ČR

Bez pomoci kolegů ze Záchranného útvaru HZS ČR ve Zbirohu a Hlučíně, který disponuje osvědčenou speciální technikou – pásovým bagrem Caterpillar 329, čelním kolovým nakladačem KN 251 a jedno nebo třístrannými sklápěcími nákladními vozy Tatra, by tento úkol nemohl být splněn.

Čtyři jednotky vytvořily čerpací stanoviště na břehu nedalekého největšího středočeského rybníka, Žehuňského, a nepřetržitě dodávaly vodu do cisteren, které kyvadlově dovážely vodu na požářiště na vzdálenost 5 km.

Na návětrné straně požářiště bylo vytvořeno týlové stanoviště. Zde bylo možno načerpat pohonné hmoty do cisteren, nákladních vozidel a mechanizace, doplnit vzduch do tlakových láhví dýchacích přístrojů a v týlovém kontejneru zde byly zasahujícím hasičům k dispozici ochranné nápoje a místo pro odpočinek.

Za intenzivní pomoci majitele objektů a starosty obce Hradčany byly zasahujícím hasičům poskytnuty ochranné nápoje, celodenní strava po celou dobu zásahu a ubytování pro záchranáře ze vzdáleného Hlučína a Zbirohu.

Hasiči společně prováděli hasební zásah za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. Rtuť teploměru se v těchto dnech vyšplhala až k číslovce 37°C ve stínu! Hasební práce v zásahových oblecích se tak stala extrémně fyzicky náročnou. K zamezení přehřátí organizmu si hasiči často polévali vlasovou část hlavy vodou. Zásah se nakonec obešel bez zranění.

Všem zasahujícím hasičům tak patří poděkování za jejich velmi dobře odvedenou práci. Potvrdili opět, že jsou schopni i dlouhodobého intenzívního nasazení. Zejména dobrovolní hasiči dokázali, jak nezastupitelná je jejich pomoc.

Od povodní největší nasazení hasičů na Nymbursku skončilo. Hromada slámy je rozebrána. Sláma je uložena na volném prostranství. Požár se již dále nerozšířil. Okolní objekty se podařilo uchránit.

Na místě nyní pracují vyšetřovatelé a pátrají po příčině vzniku požáru.

ppor. Jiří Zima
HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk. 
Sdílet