Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V ubytovně byly nedostatky již před dvěma lety

Specialisté HZS Jihomoravského kraje a Policie ČR dnes pokračují v podrobném zkoumání požářiště vyhořelé ubytovny v Trnkově ulici v Brně-Líšni. Při zkoumání požářiště a pátrání po případných lidských ostatcích a stopách směřujících k objasnění průběhu požáru expertům pomáhají pracovníci sanační firmy, kteří pomocí speciální techniky ze spáleniště odstraňují zbytky zřícené střechy a kovových konstrukcí.

Specialisté HZS Jihomoravského kraje a Policie ČR dnes pokračují v podrobném zkoumání požářiště vyhořelé ubytovny v Trnkově ulici v Brně-Líšni. Při zkoumání požářiště a pátrání po případných lidských ostatcích a stopách směřujících k objasnění průběhu požáru expertům pomáhají pracovníci sanační firmy, kteří pomocí speciální techniky ze spáleniště odstraňují zbytky zřícené střechy a kovových konstrukcí. Vyšetřovatelé HZS pokračují také ve zjišťování příčin vzniku požáru. Mezi třemi pracovními verzemi je technická závada na elektroinstalaci, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm a úmyslné zapálení. Technickou závadu na elektroinstalaci přitom experti považují za málo pravděpodobnou. Při šetření příčiny požáru hasiči úzce spolupracují s kriminalisty a experty Policie ČR.

V ubytovně v brněnské Trnkově ulici se na jaře roku 2006 uskutečnila společná kontrola Cizinecké policie a HZS Jihomoravského kraje. Kontrola zjistila závažné nedostatky, zejména v neprůchodnosti únikových cest a v chybějící dokumentaci o dodržování požárních předpisů. O výsledcích kontroly včetně zjištění, že majitel objektu provozuje ubytovnu bez platné kolaudace, hasiči informovali stavební úřad městské části. Protože následující kontrola na podzim 2006 zjistila, že nedostatky nebyly odstraněny, bylo s majitelem a provozovatelem objektu zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bylo udělení pokuty ve výši 30 tisíc korun.

V červenci roku 2007 si majitel ubytovny nechal odbornou firmou zřejmě pro účely stavebního či kolaudačního řízení nechal zpracovat požárně bezpečnostní řešení objektu. O stanovisko k tomuto požárně bezpečnostnímu řešení majitel ubytovny požádal odbor prevence HZS JmK, který vykonává státní požární dozor. Požárně bezpečnostní řešení omezilo kapacitu ubytovny na 20 osob, ubytovávaných pouze v přízemí objektu s tím, že druhé nadzemní podlaží (první patro) bude zcela uzavřeno. Dále toto řešení počítalo se dvěma únikovými cestami v přízemí ubytovny a vybavením objektu hasícími přístroji i autonomními hlásiči požáru. Protože toto požárně bezpečnostní řešení objektu odpovídalo předpisům, HZS Jihomoravského kraje k němu vydal souhlasné stanovisko. HZS Jihomoravského kraje jako orgán státního požárního dozoru však nebyl informován o žádném dalším jednání nebo řízení na příslušném stavebním úřadu městské části, které by směřovalo ke kolaudaci objektu jako ubytovny. Z dosud zjištěných poznatků vyplývá, že navržené požárně bezpečnostní řešení objektu zřejmě realizováno nebylo. Objekt má od podzimu 2007 nového majitele, kterým je cizinec. Tohoto majitele se při vyšetřování požáru ubytovny zatím nepodařilo kontaktovat.por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje


-swo-

Sdílet