Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktickému cvičení na sile u obce Kařez na Plzeňsku

Ve čtvrtek 29. května 2008 se v době od 9.30 do 12.30 hodin uskuteční taktické cvičení v objektu sila v katastru obce Zbiroh na Plzeňsku. Cvičení se zúčastní všechny složky IZS (HZS, PČR, ZZS) a za dobrých povětrnostních podmínek bude na místo povolán k záchraně osob vrtulník. Účelem cvičení je prověřit zásah jednotek požární ochrany (PO) v objektu sila při nadzemní výšce stavby 45 m a vyšší.

Námět cvičení:

Při opravách technologie sila došlo k zanedbání BOZP a vzniku požáru. Požár se šíří po technologii dopravy zrniny a posléze dojde k jeho přenesení na skladovaný materiál v silážní buňce. V posledním nadzemním podlaží zůstaly uvězněny tři osoby, z toho dvě v bezvědomí uvnitř objektu a jedna, které se podařilo uniknou na střechu. Poblíž místa požáru se nachází svařovací souprava acetylen+kyslík.

Úkolem složek ISZ je:

•ü záchrana osob,

•ü provedení hašení technologie a silážní buňky za použití požárně bezpečnostního zařízení, kterým je nezavodněné požární potrubí s deklarovaným průtokem 1600 l.min-1a požární nádrž o objemu 250 m3, a za pomoci dopravního vedení vedeného schodištěm a po fasádě

•ü řízení a organizace dopravy v místě zásahu.

Pro záchranu osob a dopravu materiálu bude použit vrtulník. Zásah je od 13. NP výše, v podzemním podlaží a v prostoru sušičky prováděn v dýchací technice.

Cíle cvičení:

•ü Ověření operačních časů složek IZS

•ü Procvičení a zdokonalení řízení a koordinace složek IZS při společném zásahu

•ü Nácvik nasazení většího počtu jednotek PO v objektu s vysokým požárním nebezpečím

•ü Seznámení zúčastněných složek IZS s objektem

•ü Nácvik vedení zásahu se štábem a veliteli úseků

•ü Ověření taktických postupů při použití požárně bezpečnostních zařízení

•ü Prověření vytipovaných příjezdových tras a ověření dojezdových časů

Zúčastněné složky IZS:

•· profesionální jednotky HZS (Rokycany, Plzeň-Košutka)

•· dobrovolné hasičské jednotky (Žebrák, Drahoňův Újezd, Holoubkov, Cheznovice, Kařez, Mýto, Zbiroh)

•· vrtulník SaR Plzeň Líně

•· PČR Zbiroh, Rokycany

•· ZZS Rokycany


Mgr. Alena Marešová
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje


Ilustrační foto

-swo-

Sdílet