Čtvrtek 24. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

Profesionální hasiči z Moravskoslezského kraje slavnostně převzali 33 nových cisteren a tři technické automobily

Středeční dopoledne patřilo v areálu centrální hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě – Zábřehu slavnostnímu předání nových cisternových automobilových stříkaček a technických automobilů. Profesionální jednotky dostaly 17 prvovýjezdových Tater 815 Terrno se speciální IT technikou, 16 velkokapacitních Tater 815–7 pro výrobu a dopravu pěny a tři technické automobily – chemické a protiplynové.

Projekt „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ za 104 865 860 korun je určen pro obměnu prvovýjezdových cisternových automobilových stříkaček. Nové vozy jsou vybaveny monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňujícím obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem (IBC v Ostravě) s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu.

Přečtěte siProfesionální hasiči v Moravskoslezském kraji nakoupili 17 prvovýjezdových cisteren Tatra Terrno, nahradily dosluhující Atega

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice a kraj dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále, protože moderní vybavenost podstatně zvyšuje efektivitu zásahů potřebných pro ochranu života, zdraví i majetku. O vysoké profesionalitě složek Integrovaného záchranného systému jsme se, bohužel, přesvědčili, i minulý týden při železničním neštěstí ve Studénce. Za bleskový zásah bych chtěl všem ještě jednou poděkovat,

říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Projekt „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ v hodnotě 110 352 000 korun má za úkol nejen „omladit“ velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky, ale také přispět ke zvýšení jejich takticko-technických možností použitím zařízení pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu.

Přečtěte siŠestnáct velkokapacitních cisteren Tatra 815-7 pro výrobu pěny stlačeným vzduchem pořídili hasiči v Moravskoslezském kraji

Nákup sedmnácti prvosledových stříkaček a šestnácti cisternových stříkaček pro výrobu a dopravu pěny je z 85 % spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 15 % dokryjí finanční prostředky Ministerstva vnitra.

Letos jsme věnovali Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje mimo jiné dva technické protiplynové automobily s ochrannými oděvy a dýchací technikou, a také jeden technický chemický automobil s laboratoří, který slouží k likvidaci úniků nebezpečných látek v hodnotě přes pět milionů korun. Bezpečnost obyvatel kraje je naší prioritou a tomu odpovídají také finanční toky, které do její zajištění z naší strany plynou,

připomíná Josef Babka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezské­ho kraje.

Přečtěte siMoravskoslezský kraj daroval hasičům speciální automobil pro chemickou laboratoř ve Frenštátě pod Radhoštěm

Moderní automobilové stříkačky budou rozmístěny do vybraných jednotek Hasičského záchranného sboru MSK po celém kraji. Jejich potřebnost vyhodnotili samotní hasiči na základě stáří dosud používané techniky,

doplňuje Babka.

Veškerá technika byla dodána ve speciální úpravě pro zvýšení viditelnosti, kterou už od podzimu roku 2013 využívají hasiči v kraji – tedy žlutozeleným zvýrazněním boků vozu a šrafováním „chevron“ na zádi.

Přečtěte siPráce na vylepšování viditelnosti vozidel HZS Moravskoslezského kraje započaly už v roce 1995

Jedná se o nejvýznamnější dodávku mobilní hasičské techniky od vzniku samostatného Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, tedy od 1. 1. 2001,

řekl zástupce krajského ředitele HZS MSK Vladimír Vlček.

Záměrem bylo modernizovat techniku v užívání HZS MSK, respektive ji upgradovat na vyšší užitnou úroveň, což samozřejmě zvýší efektivitu nasazení sil a prostředků, jakož i dostupnost a využitelnost moderních postupů v hasební a záchranářské činnosti. V této souvislosti nezapomínáme ani na dobrovolné hasiče, kde bude vybraným jednotkám zařazeným v plošném pokrytí převedena stávající technika, což samozřejmě přispěje výraznou měrou i ke zvýšení akceschopnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů v MSK.

dodal Vlček.

Doposud sloužící vozidla Mercedes-Benz Atego a Tatra 815 CAS 32 budou předána dobrovolným jednotkám. V rámci celého moravskoslezského kraje tak jsou ode dneška všechny profesionální jednotky s výjimkou města Ostrava (tamní hasiči využívají vozidla Mercedes-Benz Econic) vybaveny na prvním výjezdu vozidly Tatra 815 Terrno, velkokapacitní cisterny jezdí na podvozcích Tatra 815–7.

Sdílet
Banner Dobráci sk