Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vyhlášení vítězů soutěže „Požární ochrana očima dětí“

Ve středu 4. června 2008 od 15:00 hodin proběhne v zasedací místnosti B 3.16 v budově Krajského úřadu v Jihlavě vyhlášení vítězů krajského kola dětské soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Ve středu 4. června 2008 od 15:00 hodin proběhne v zasedací místnosti B 3.16 v budově Krajského úřadu v Jihlavě vyhlášení vítězů krajského kola dětské soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž je určena jak pro školská zařízení – mateřské školy, základní školy, speciální školy, gymnázia, střední školy a učiliště, ale také pro mimoškolská zařízení jako jsou DDM, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly apod.

Ilustrační foto: HZS Olomouckého kraje
Soutěž má dvě části – literární a výtvarnou. Děti a mládež soutěží v několika věkových kategoriích. V části literární – ve čtyřech věkových kategoriích, v části výtvarné v osmi kategoriích – od mateřských škol po střední školy. Samostatná kategorie je určena pro děti a mládež ze speciálních a pomocných škol.
Hodnocení je prováděno vícekolově – základní kolo, okresní kolo, krajské kolo a následuje kolo celostátní. Do dalšího kola postupují vždy tři nejlepší práce z každé kategorie.

Hodnotí se výtvarné či literární zpracování témat se zaměřením na zobrazení práce hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí, vyjádření příkladů nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, nebezpečné hry dětí nebo také zážitky dětí ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů hasičů se zaměřením na požární tématiku.

Slavnostního vyhlášení v budově Krajského úřadu se zúčastní vítězové jednotlivých kategorií i se svými rodiči. Všechny vítězné práce, které postupují za kraj Vysočina do celostátního kola soutěže, zde budou prezentovány. Po 4. červnu si vítězné výtvarné práce bude možné prohlédnout na webových stránkách HZS kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz – v odkazu „Ostatní“.

Více informací:Andrea Dopitová,
telefon: 950 271 145,
e-mail: andrea.dopitova@hasici-vysocina.cz

Denisa Vrbová
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina

-kow-

Sdílet