Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stovka hasičů chemiků nacvičovala zásah na nebezpečnou látku na Seči

Téměř stovka

profesionálních hasičů z Pardubického a Královéhradeckého kraje se opět po roce sešla v Seči u Chrudimi, kde se konalo další proškolení hasičů

  • chemiků.

    Instrukčně

metodické zaměstnání (IMZ) bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku Paramo, a.s., Pardubice techniků HZS podniku Synthesia, a.s., profesionální hasiči Českých drah Hradec Králové a technici CHS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje.

V letošním roce se chemici zaměřili hned na několik úkolů. „Nejprve se hasiči seznamovali se základními informacemi o identifikaci nebezpečných látek s novou detekční technikou. Dále se seznámili s důležitými aspekty rozhodujícími pro vedení zásahu na nebezpečnou látku, jako je povaha nebezpečné látky, množství nebezpečné látky, klimatické a povětrnostní podmínky, využití terénu, dále působení nebezpečné látky na organismus a z toho vyplývající ochrana hasičů a následná dekontaminace," říká kpt. Ing. Vít Preussler, vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje.

Chemici se letos zaměřili i na praktické nacvičení údržby a drobných oprav dýchací techniky, protichemických obleků, ale i praktické využívání nových měřicích statických a dynamických zařízení pro kontrolu dýchací techniky a protichemických obleků.

Součástí IMZu byla i prezentace firem Dekonta, MSA Auer, MHZ Praha, Lubor Veselý – Servis dýchací techniky Olšová, KV Lounky a Happy End. Na chemiky čekalo také procvičení použití zvedací techniky ZUMRO.

Vypracovávali jsme také základní postupy a jednotlivé kroky zásahu na nebezpečnou látku a rozdělení prací a kompetencí pardubických a královéhradeckých chemiků v extrémně zamořeném prostředí. Chemici provedli také vyproštění osoby, která zůstala zaklíněna pod cisternou, procvičili první pomoc při úniku nebezpečné látky a prakticky používali i detekční techniku. Na závěr byla provedena dekontaminace," uzavírá kpt. Ing. Vít Preussler.


Info a foto: HZS Pardubického kraje, tisková mluvčí Vendula Horáková


 -wap-
Sdílet