Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči potvrdili, že na povodne sú pripravení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského

a záchranného zboru spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote zorganizovalo 5. – 6. júna 2008 na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota už III. ročník súťaže o „Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote zorganizovalo 5. – 6. júna 2008 na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota už III. ročník súťaže o „Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“.

Súťažilo 12 družstiev z krajských riaditeľstiev a záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru, Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy. Najsilnejšie zastúpenie mali hasiči zo Žilinského kraja. Za krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline súťažili príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine, druhé žilinské družstvo postavila Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Poľskí záchranári sa po dvoch predchádzajúcich ročníkoch, ktoré absolvovali ako pozorovatelia, rozhodli postaviť na breh už v úlohe súťažiacich. Cieľom súťaže bolo v odborno-športovom súťažení predviesť pripravenosť hasičov, záchranárov špecialistov – potápačov a vodcov malých plavidiel profesionálne plniť úlohy povodňovej záchrannej služby.

V siedmich disciplínach súťažiaci preukazovali stupeň pripravenosti na rôzne úkony, ktoré musia plniť pri „ostrých" zásahoch pod vodou s plnou výbavou (kompletný neoprénový oblek, plutvy, maska, šnorchel, fľaša s minimálnym objemom 10 litrov, automatika, jacket – bezpečnostná vesta s vyvažovaním potápača, opasok s olovom na vyvažovanie, potápačský nôž).

Tak, ako aj v reálnom živote, hasiči plnili úlohy s nasadením všetkých síl vediac, že úspešní môžu byť len vtedy, ak sa všetci sústredia na spoločný cieľ. Bolo zaujímavé sledovať, ako rýchlo a s rozvahou nakladali vrecia s pieskom do člna a po povinnej vodnej trase sa rýchlo vrátili, aby nepoškodené vrecia opäť povykladali na presne stanovené miesto s úložným roštom. Len pre zaujímavosť, 8 chlapov naložilo na čln (prekonávajúc mazľavé blato na brehu) 20 dvadsaťkilových vriec s pieskom s odviazaním a naštartovaním člna za neuveriteľných cca 10 s. Technicky i silovo mimoriadne náročnú disciplínu v zručnosti ovládania záchranných člnov pomocou pádlovania (bez použitia motora) zvládli na komplikovanej trati doslova bravúrne.

Každá disciplína tohtoročnej súťaže ukázala obrovský pokrok hasičov v nadobudnutí akčnej sily každého jednotlivca aj koordinácie celých družstiev a dá sa povedať, že každý bol výnimočný v niektorej z disciplín. V orientácii pod vodnou hladinou bolo najlepšie družstvo z Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne, vo vytrvalostnom plávaní s kompletným výstrojom družstvo z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote súťažiaci za Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, najšikovnejší viazači uzlov sú zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, vo dvoch disciplínach – vo vyhľadávaní a vyťahovaní utopených bremien, ako aj prácu s pieskovými vrecami dominovali hasiči z Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline, jedinému zahraničnému družstvu z Poľska sa ušlo prvenstvo v poskytovaní pomoci zachraňovanej osobe.

Po prvom dni súťaže, v ktorom hasiči plnili 5 disciplín, viedlo družstvo Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne a to sa stalo aj absolútnym víťazom III. ročníka súťaže o „Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“. Na druhom mieste v celkovom poradí skončilo družstvo Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline a na 3. mieste družstvo zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline.


Súťažiace družstvá:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave (potápačská skupina z Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku)

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline (potápačská

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici (potápačská skupina z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote)

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom (potápačský modul, určený aj pre pomoc v zahraničí)

Potápačská skupina profesionálnych hasičov z Noweho Targu (Poľsko)


Súťažné disciplíny:

  1. Súťaž v orientácii hasičov pod vodnou hladinou pomocou buzoly
  2. Vytrvalostné plávanie s kompletným výstrojom
  3. Viazanie uzlov používaných pri výkone povodňovej záchrannej služby
  4. Vyhľadanie, vyviazanie a vytiahnutie bremena (utopeného)
  5. Naloženie vriec naplnených pieskom do člna, ich preprava a uloženie na miesto sanácie
  6. Poskytnutie pomoci zachraňovanej osobe
  7. Súťaž v zručnosti ovládania záchranných člnov pomocou pádlovaniaInformáciu poskytla: pplk. PhDr. Alena Bučeková,
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-wap-

Sdílet