Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak zlomit pověru pátku 13.

aneb Den požární bezpečnosti v podání jednotek 13. okrsku OSH ČMS Prostějov. Na tohle obávané datum si zúčastněné jednotky obcí Bedihošť, Čelčice, Hrubčice, Klenovice, Kralice na Hané a Skalky naplánovaly námětové cvičení.

Námětem a cílem cvičení bylo zdolání rozsáhlého požáru, při součinnosti všech jmenovaných jednotek. Po vyhlášení požárního poplachu z operačního střediska HZS Prostějov se po 18 hodině rozezvučely sirény v obcích zasahujících jednotek. Ve stejném okamžiku došla členům jednotek SMS zpráva upřesňující místo nasazení. Cvičení se konalo u říčky Valová na trase Bedihošť – Hrubčice místním známá lokalita hastrmanka. Cvičící jednotky po příjezdu k požáru dostaly od velitele zásahu základní informace o vzniklé situaci a bylo na rozhodnutí jednotlivých velitelů úseků jak povedou zásah. Zbudovat čerpací stanoviště, rozvinout dopravní hadicové vedení a za použití útočných C proudů zdolat požár.

Dalším úkolem k prověření znalostí z taktiky zásahu byla situace, kterou v opuštěném objektu připravila jednotka hasičů z Držovic, kteří si s úspěchem zahráli na zraněné. V rozpadlém domě, plném nebezpečných látek (tlakové láhve, kanystry s hořlavinou a sudy s neznámou chemikálií) měli hasiči za použití upravených plynových masek, kterým byla přelepena skla tak, aby co nejvěrohodněji simulovalo zakouření v místnosti. Provést průzkum, prvotní ošetření a transport raněných s následným vyklizením celého objektu.

Po nástupu a vyhodnocení obou částí cvičení, byla předvedena jednotkou ÚO HZS Prostějov ukázka instalace norných stěn, určených k likvidaci různých ekologických havárií na vodě. Jelikož v našem 13. okrsku máme několik potoků a říček, je možné, že tyto nové zkušenosti budeme někdy v budoucnu nedobrovolně potřebovat.

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem třiačtyřiceti přítomných dobrovolných hasičů, za velmi zodpovědný přístup a skoro profesionálně odvedenou práci. Poděkování taktéž patří starostovi obce Bedihošť p.Dokoupilovi a p.Jančíkovi za umožnění vstupu a provedení celého cvičení v této lokalitě. Vyzdvihnout musím těžkou roli figurantů a pomocníků z jednotky SDH Držovice pod velením p.Doležela, kteří mi pomohli takto rozsáhlé cvičení zabezpečit. Majitel zdravotní dopravy p. Ivo Spáčil s námi spolupracoval na zdravotním zabezpečení cvičení, a poskytl vozidlo k simulované přepravě. I když byl pátek 13. jeho opravdových služeb jsme naštěstí nepotřebovali. Chci ještě poděkovat p.Ing.Petru Ošlejškovi, řediteli územního odboru HZS Olomouckého kraje a jeho spolupracovníkům za technickou a materiální podporu.

Miroslav Prokop
velitel 13. okrsku SDH

-wob-

Sdílet