Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vedení českých a slovenských hasičů jednalo společně v Lešti na Slovensku

Ve dnech 21. a 22. září 2015 proběhlo ve slovenském výcvikovém centru v Lešti pracovní setkání vedení MV – generálního ředitelství HZS ČR a krajských ředitelů HZS ČR s jejich slovenskými protějšky.

Slovenská strana v čele s prezidentem HaZZ SR gen. JUDr. Alexanderem Nejedlým, představila celé výcvikové centrum a možnosti, ke kterému ho lze využít. Na praktických ukázkách byly předvedeny zásahy u požáru, vyprošťování osob, zásah u dopravní nehody a další způsoby a metody výcviku slovenských hasičů.

Dále seznámili českou stranu s nově vytvořeným plánem cyklické přípravy, který je zaměřen především na příslušníky HaZZ SR, ale i na podnikové a dobrovolné hasiče, a také s návrhem projektu na výzkumně inovační centrum, které by mohlo v Lešti vzniknout a které má ambici umožnit výcvik hasičům zemí V4.

V průběhu pracovní porady si obě strany vyměnily poznatky a zkušenosti ze zásahů i z výcviku příslušníků obou sborů.

Podstatná část společné porady byla věnována vyhodnocení Memoranda o spolupráci a přátelských vztazích, které bylo mezi oběma sbory podepsáno v roce 2009, a to zejména v oblastech prevence a likvidace mimořádných událostí, zjišťování příčin vzniku požárů, usměrňování integrovaného záchranného systému, společné činnosti jednotek v zahraničí, odborné přípravě, spolupráci v oblasti psychologické služby, ale i při organizaci a pořádání konferencí, seminářů a pracovních setkání i v oblasti soutěží a sportu.

Oba představitelé sborů konstatovali, že memorandum je průběžně naplňováno, a že velmi dobře funguje spolupráce na celostátní, ale i krajské úrovni. Dohodli se na vytvoření pracovní skupiny, která posoudí aktuálnost současně platného memoranda a navrhne případné úpravy.

Dále se dohodli na tom, že zváží možnosti a okolnosti, za kterých by bylo možné provést společné cvičení, i na tom, že v obdobném formátu společných porad budou i nadále pokračovat.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet