Středa 4. srpna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zástupci Libereckého a Ústeckého kraje se seznamovali se systémem spolupráce při poskytování péče o občana

Ve středu 7. října 2015 se v prostorách krajského ředitelství HZS Libereckého kraje setkalo téměř čtyřicet zástupců PANELU Libereckého kraje a PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje. Cílem setkání bylo seznámení se systémem spolupráce při poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů v rámci uskupení v Libereckém a Ústeckém kraji.

Setkání, které zahájil náměstek pro prevenci a CNP HZS Libereckého kraje plk. Ing. Jaroslav Vízner, se zúčastnili především zástupci nestátních neziskových organizací a hasičů obou krajů, Krajského úřadu Libereckého kraje, policie i obcí s rozšířenou působností. Nechyběla ani zástupkyně odboru preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Ministerstva vnitra ČR Mgr. Nataša Diatková.

Na začátku koordinátor humanitární pomoci v ČR obecně prospěšné společnost ADRA Josef Koláček seznámil přítomné s využitím informačních technologií a sociálních sítí při živelních pohromách, se systémem sběru dat v terénu a následné práce s nimi, s registračním systémem pro dobrovolníky a dalšími aplikacemi pro humanitární práci.

Zástupci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje plk. Ing. Jana Jeništová a kpt. Mgr. Michaela Stará nastínili základní pravidla spolupráce v rámci PANELU Libereckého kraje a systém zapojení zástupců neziskových organizací do Krizového štábu Libereckého kraje případně obcí s rozšířenou působností.

Následovala prezentace pracovníka krizového řízení Statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Jiřího Vaníčka týkající se zkušeností ze cvičení s nestátními neziskovými organizacemi, které proběhlo na území ORP v roce 2014. Do cvičení byl také zapojen Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, jehož ředitelka Kateřina Havlová připojila zkušenosti z povodní, které postihly Mělnicko v roce 2013.

Na závěr vystoupila ředitelka Oblastní charity Ústí nad Labem Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc. Jako koordinátorka ústeckého PANELU představila vznik a dosavadní vývoj této organizační, koordinační a komunikační platformy v Ústeckém kraji.

por. Mgr. Iva Michalíčková
HZS Libereckého kraje
Sdílet