Pátek 30. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Přestavlkách proběhl v roce 2015 již devátý ročník hasičsko-záchranářského cvičení

Ve dnech 3. – 4. října 2015 se v obci Přestavlky u Čerčan a jejím okolí konal již devátý ročník hasičsko-záchranářského cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Nejprve byla všem přítomným během sobotního odpoledne a podvečera vysvětlena teorie a následně část praxe v rámci uskutečněných školení. Ze zdravovědy se nejvíce hodila neodkladná resuscitace, ta byla předvedena v hasičské zbrojnici lékařem a dvojicí sester – záchranářek ze ZZS SČK Benešov. Každý si ji po teoretické části vyzkoušel i prakticky, včetně resuscitace nemluvněte.

Středočeští záchranáři a lékaři přítomným hasičům při dalším školení vysvětlili, co je třídící metoda START a jak se používá a uvádí u zásahu v praxi, což se všem hodilo u následné simulované nehody autobusu.

Ze strany školících hasičů bylo vysvětlováno vyprošťování osob při nehodách bez pomoci hydraulických nástrojů. Společně s tím si v praxi účastnící cvičení vyzkoušeli, jak se správně nasadí a zvolí vhodná velikost krčního límce s následným vyproštěním osoby z automobilu pomocí tzv. scoop rámu a jejím zafixováním do vakuové matrace.

Školení velitelů jednotek SDH bylo samostatným blokem, pro hasiče bylo dále připraveno téma, jak mají správně komunikovat u zásahu pomocí RDST.

Všechny plněné úlohy byly připraveny s ohledem na reálnost situace. Za nejzajímavější lze považovat nehodu autobusu, která působila velmi reálně a svojí práci při ní kromě hasičů předvedla také ZZS. Ta se na místo nehody dostavila se šesti vozidly RZP a dvojíc RV včetně posádek. U události zasahovala také policie, která kromě vyšetřování zajišťovala i další úkony s tím spojené. Celé cvičení bylo koordinováno operačními středisky ZZS a HZS SČK a účastnilo se ho zhruba 250 osob.

Cvičení bylo rozděleno do dvou částí a to součinnostní disciplíny, kdy se jednalo o hromadnou dopravní nehodu autobusu, ležícího na boku se zhruba 50 zraněnými osobami. Zde byla v reálu provedena metoda START a následně také spolupráce se ZZS a PČR.

Druhou částí součinnostního cvičení byl požár budovy s minimálně 10 pohřešovanými osobami v reálně zakouřeném a ozvučeném budovy u místního kravína s následnou likvidací požáru. Obě úlohy plnily vždy 4 zasahující jednotky SDH s posádkami ZZS a policie. Záchranáři a policisté tedy vše absolvovali čtyřikrát.

Dále bylo připraveno 8 úsekových stanovišť, na kterých plnila úkol vždy jen jedna jednotka SDH.

Stanoviště 1: Dopravní nehoda u Bezděkova, při které muselo být bez pomoci hydrauliky vyproštěno několik osob včetně batolete, všem byla poskytnuta první pomoc, resp. resuscitace.

Stanoviště 2/3: Požární útok od stoje (cisterna, stříkačka, čerpadlo za použití sacích hadic) a pytlováni u rybníku Zatáčka.

Stanoviště 4: Požár malé budovy u místní samoobsluhy, likvidace.

Stanoviště 5: Požár sazí v komíně domu, likvidace.

Stanoviště 6: tajná úloha: Sebevrah, hrozící skokem z okna hasičské zbrojnice, pacifikace a transport ZZS na psychiatrické oddělení.

Stanoviště 7: Zdravotnický úkol: myslivec v bezvědomí na posedu (ten imitovala autobusová zastávka Borka), zajištění a transport osoby i zbraně.

Stanoviště 8: Únik nebezpečné látky na silnici za obcí u křížku ve směru na Čerčany, vytýčení nebezpečné zóny.

Cílem cvičení bylo prakticky naučit cvičící jednotky řešit jednotlivé druhy událostí. Tento cíl byl bezezbytku naplněn.

mjr. Mgr. Jiří Černovský
velitel stanice Benešov
HZS Středočeského kraje
Sdílet