Pátek 30. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zdravotníci, hasiči i policisté v Jihočeském kraji cvičili spolupráci při výskytu nebezpečné nákazy

Dnes se v areálu českobudějovické nemocnice uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na téma „Výskyt vysoce nebezpečné nákazy 2015“. Cílem cvičení bylo procvičení jednotného postupu, který by byl použit v případě podezření na výskyt nebezpečné nákazy.

Podle připraveného scénáře se do jedné z ambulancí Nemocnice České Budějovice, a. s., dostaví dva pacienti, u nichž lékař zjistí anamnézu, obdrží informace o jejich pobytu v západní Africe a na základě zjištěných výsledků vysloví podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN).

Zdravotnický personál nemocnice následně kontaktuje cestou operačního střediska HZS Jihočeského kraje Krajskou hygienickou stanici, informace postupuje dalším složkám integrovaného záchranného systému a je aktivován Biohazard tým ZZS Jihočeského kraje.

Biohazard tým podle přesně stanovených postupů převzal v ordinaci pacienty a dokumentaci od přítomné epidemioložky. Pacienti byli umístěni do biovaku a převezeni na infekční oddělení Českobudějovické nemocnice. K transportu bylo použito speciální sanitní vozidlo vybavené filtrační jednotkou, která umožňuje v sanitce vytvořit přetlak nebo podtlak a tím zabraňuje úniku infekční nákazy do okolí.

V případě reálného zásahu by pacienti s podezřením na VNN byli směrováni do Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze.

V areálu nemocnice jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zřídila dekontaminační stanoviště, kde byl po transportu pacientů veškerý zdravotnický a záchranářský personál, který přišel do kontaktu s osobami s podezřením na nákazu, dekontaminován.

Hasiči, lékaři, sestry, záchranáři, policisté i epidemiologové si v reálném čase vyzkoušeli vzájemnou komunikaci a správnost stanovených postupů, které by byly v podobném případě použity. Součinnostní taktické cvičení prokázalo důležitost vzájemné spolupráce při řešení mimořádné události tohoto typu a zajištění ochrany veřejného zdraví včasným přijetím příslušných opatření. Byla prověřena také součinnost se Zdravotním ústavem Ústí nad Labem a firmou Asana, s. r. o.


Práce hasičů se už dávno neomezuje jen na hašení požárů. Naším úkolem jsou i vysoce specializované činnosti a postupy, které přímo souvisí například i s podporou našich jednotek Krajské hygienické stanici při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu.

okomentoval význam cvičení ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš


Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví při vzniku mimořádné události typu vysoce nebezpečné nákazy žádá o společné řešení události integrovaný záchranný systém. O situaci informuje MZ ČR a hejtmana Jihočeského kraje a společně zajišťují úkoly k ochraně osob před nebezpečnou nákazou.

doplnila ředitelka MUDr. Dagmar Beníšková


Policisté Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje dostali cestou operačního střediska informaci o zjištění vysoce nebezpečné nákazy a následné aktivaci Biohazard týmu.

Do akce byly nasazeny celkem 3 policejní hlídky, přičemž dvě hlídky provedly nezbytné činnosti na místě zásahu, zajišťovaly v místě zásahu veřejný pořádek a zamezily pohybu osob, u kterých nelze vyloučit, že přišly do kontaktu s nákazou a zároveň zamezily vstupu nepovolaných osob do objektu.

Při transportu pacientů zajišťovaly plynulost dopravy a bezproblémový průjezd vozidel. Třetí hlídka pak provedla samotný doprovod sanitního vozidla vezoucího pacienty z jednoho zdravotnického zařízení do druhého.

tisková mluvčí Policie ČR por. Ing. Štěpánka Uhlířová

Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje

MUDr. Dagmar Beníšková
ředitelka
KHS Jihočeského kraje

Bc. Petra Kafková
tisková mluvčí
ZZS Jihočeského kraje

por. Ing. Štěpánka Uhlířová
tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Sdílet