Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Národní základna humanitární pomoci v areálu HZS ČR ve Zbirohu slaví 5 let

Před pěti lety byla slavnostně otevřena Národní základna humanitární pomoci v areálu HZS ČR ve Zbirohu. Ta je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční i za účelem organizace materiální pomoci do zahraničí. Soustředění materiálu do jednoho skladového prostoru umožňuje časové, personálním i finančním úspory.

Přečtěte siNárodní základna humanitární pomoci vznikla ve Zbirohu, usnadní příjem i výdej prostředků

Základna umožňuje zkrácení doby reakce, zvýšení efektivnosti a zlepšenou koordinací příjmu, také se zrychlí manipulace a distribuce humanitární pomoci. Za dobu svého zatím relativně krátkého fungování z jejích skladů a jejím prostřednictvím byla poskytnuta nejedna humanitární pomoc.

Připomeňme alespoň materiální pomoc Bulharsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině nebo Ukrajině. Pomoc putovala ale i do vzdálenějších míst, do Japonska nebo Nepálu. V posledních měsících, v souvislosti s uprchlickou krizí, byly vyslány soupravy ubytovacích stanů do Maďarska, Chorvatska a Slovinska.

Přečtěte siHumanitární pomoc, to není jen pomoc materiální nebo finanční

Dne 31. října 2015 uplyne 5 let od ukončení realizační fáze projektu Národní základna humanitární pomoci, který byl realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu (základna funguje v tzv. fázi udržitelnosti projektu od 1. listopadu 2010).

Za dobu své činnosti byly kapacity Národní základna humanitární pomoci mnohokrát prověřeny, a to nejen při vysílání a příjmu humanitární pomoci, které jsou hlavní náplní činnosti základny, ale i při řadě dalších aktivit (taktická cvičení, zabezpečení týlových činností apod.).

Níže uvádíme přehled (nikoli kompletní) aktivit, při jejíchž realizaci byly v posledních pěti letech využity kapacity Národní základny humanitární pomoci:

Rok 2015

Soustředěna a vlastními vozidly převezena humanitární pomoc pro postižené oblasti na Ukrajině (prostředky poskytnuté českými humanitárními organizacemi).

Připravena a vlastními vozidly přepravena na letiště humanitární pomoc a materiál Traumatýmu, který byl vyslán do Nepálu k odstraňování následků zemětřesení.

Soustředěna a vlastními vozidly dopravena materiální humanitární pomoc pro Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko (soupravy ubytovacích stanů).

Rok 2014

Soustředěna a vlastními vozidly vyslána humanitární pomoc do republik Bosna a Hercegovina a Srbska (materiál a věcné prostředky na odstraňování následků povodní).

Vystavěna a provozována Materiální základna humanitární pomoci při taktickém cvičení Raafex Přerov nebo při taktickém cvičení složek integrovaného záchranného sytému v Hradci Králové.

Soustředěna a vlastním vozidlem převezena k nakládce v Nizozemsku materiální humanitární pomoc pro země západní Afriky (ochranné prostředky pro zabezpečení osob postižených nemocí Ebola).

Rok 2013

Materiál Národní základny humanitární pomoci využit při mezinárodním cvičení Modex Falck (Dánsko) nebo při cvičení traumatýmů České republiky.

Připraven a vyskladněn materiál pro Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Liberecký kraj, které byly zasaženy povodněmi (protipovodňové pytle, čerpadla, vysoušeče, vysokotlaké čističe, desinfekční prostředky, úklidové nářadí, osobní ochranné prostředky).

Soustředěna a vlastními vozidly vyslána materiální humanitární pomoc pro Bulharskou republiku (zabezpečení uprchlíků ze Sýrie).

Rok 2012

Vystavěna a provozována Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob (doplněna nafukovacími stanovými systémy) při cvičení Maafex 2012.

Materiál Národní základny humanitární pomoci využit při mezinárodním cvičení EU COMAD POST 2012 (Francie).

Rok 2011

Soustředěn a připraven materiál (gumové holínky, gumové pracovní rukavice) k poskytnutí jako humanitární pomoci pro Japonsko (zemětřesení a poškození atomové elektrárny). Po konzultaci s japonskou stranou byla forma této pomoci zamítnuta; řešeno jiným způsobem.

Vyvezen speciální nafukovací stanový komplet, který byl použit jako logistické centrum při cvičení „srážka vlaku – autobus“ pořádaného v rámci výcviku složek integrovaného záchranného systému.

Rok 2010

Poskytnut materiál pro odstraňování následků povodní v Libereckém a Ústeckém kraji (vysoušeče zdiva, stany pro vybudování nouzových zdravotnických zařízení, prostředky na dopravu a přepravu pitné vody).


Činnost Národní základny humanitární pomoci bude v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky nadále zajišťována.

Od roku 2016 bude Národní základna humanitární pomoci doplněna o Sklad prostředků nouzového přežití obyvatelstvu, který je budován projektem Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní a který bude tvořit tzv. předsunutý sklad Národní základny humanitární pomoci.

Projekt Národní základna humanitární pomoci byl v letech 2009 – 2010 realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu. Spočíval ve vybudování min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení.

Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice.

Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže.

Sdílet