Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Havárie kamionu převážejícího nebezpečnou látku

Profesionální hasiči ze stanic Mladá Boleslav a Bělá pod Bezdězem vyjížděli v pondělí 30.6. 2008 k dopravní nehodě jednoho kamionu, který po nehodě zůstal ležet na boku. Z vozidla po nehodě unikala motorová nafta a bránilo silničnímu provozu. Složitý zásah komplikovala přítomnost neznámé nebezpečné látky, kterou kamion převážel.

V pondělí 30. 6. krátce po 14. hodině byla na tísňovou linku 112 oznámena dopravní nehoda jednoho nákladního automobilu (tahač s válcovou cisternou), který ležel na boku, částečně mimo silnici I. třídy č. 38 u obce Čistá (okres M. Boleslav). Z dostupných informací, které podal řidič jiného nákladního automobilu, bylo jisté, že se jedná o vozidlo a řidiče německé národnosti, který není ve vozidle zaklíněn, dochází k úniku motorové nafty z nádrže a nákladní automobil částečně omezuje silniční provoz. Náklad, který cisterna přepravovala nebyl znám.

Operátorka tísňové linky 112 získala od oznamovatele všechny dostupné informace za přibližně 2 minuty a v jeden okamžik je předala formou tzv. datové věty sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajskému operačnímu středisku Policie ČR a telefonicky vyrozuměla dispečink Zdravotnické záchranné služby.

Po příjezdu jednotek na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o tahač Volvo s cisternovým návěsem. Celá souprava ležela na pravém boku, cisterna byla bez úniku a z tahače unikala nafta. Jednotky provedly ucpání nádrže speciálním tmelem a pomocí sorbentu zamezily úniku do půdy a mimo pozemní komunikaci. Do utěsnění z nádrže uniklo přibližně 60 litrů nafty.

Lékař zdravotnické záchranné služby prohlédl řidiče, konstatoval, že není zraněný a po 15 minutách se s posádkou vrátil na své výjezdové stanoviště. Policie ČR po celou dobu zásahu řídila v místě nehody dopravu. Mezi tím sektorové operační středisko vyžádalo spolupráci s pracovníkem odboru životního prostředí města M. Boleslav a na místo vyslalo soukromou firmu, která disponuje jeřáby pro manipulaci s těžkou technikou.

Dalším průzkumem bylo zjištěno, že cisterna je rozdělena na 3 komory, přičemž prostřední je naplněna chemickou látkou, která se používá k výrobě polymerů pro automobilový průmysl. Jelikož byla dokumentace v německém jazyce, vyžádal si velitel zásahu spolupráci s tísňovou linkou 112, která mu zajistila přeložení vybraných textů. Po upřesnění byla přepravovaná látka identifikována jako složka isokyanátu a krajským operačním střediskem byly z databáze nebezpečných látek poskytnuty základní požárně-technické charakteristiky uvedené látky.

Prostřednictvím operačního a informačního střediska Generálního ředitelství HZS ČR byly zjištěny podrobnější informace o uvedené látce a poskytnut kontakt na Slovenskou firmu, která byla adresátem této zásilky. Zde se operační důstojník dozvěděl poslední podrobnosti, které sloužily veliteli zásahu jako podklad k rozhodnutí o dalším postupu. Jelikož návěs nebyl vážně poškozen, jedovaté plyny se nemohly z cisterny uvolňovat, stejně jako neprobíhal vývin tepla, ke kterému by došlo, pokud by byl isokyanát zahřátý nad 32°C nebo v kontaktu s vodou.

S ohledem na hmotnost nákladu isokyanátu (20 t) bylo nutné nebezpečnou látku přečerpat do náhradní cisterny, kterou zajistila přepravní společnost. Soukromá firma potom provedla postavení soupravy na kola. Havarovaná cisterna, která nebyla schopna další jízdy byla naložena na podvalník a odtažena na odstavné parkoviště.

Na likvidaci následků dopravní nehody se dále podílela Správa a údržba silnic a Česká inspekce životního prostředí.

Text: npor. Ing. Jaroslav Gabriel


-swo-

Sdílet