Čtvrtek 30. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kurz „Nebezpečné látky“ proběhl pro jednotky z Moravskoslezského kraje na konci září

Ve Školním a výcvikovém zařízení Středisko Frýdek-Místek proběhl ve dnech 21.9– 25.9. 2015 další ze specializačních kurzů, konkrétně „Nebezpečné látky“. Tento kurz je postaven na modelových situacích, které vycházejí z reálných zásahů. Je připravován pro příslušníky JPO, kteří jsou na funkcích velitelů všech stupňů, techniků chemické služby a operačních techniků a důstojníků.

Tento typ specializačního kurzu je vždy realizován pro určitý kraj tak, aby příslušníci z jedné lokace mohli koordinovat společně svou činnost při modelových situacích. Tentokrát byl kurz určen pro JPO Moravskoslezského kraje. Sešli se zde příslušníci ze stanic města Ostravy, i z jednotlivých územních odborů MSK. Byli doplněni kolegy z Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava a také kolegy ze Speciální pořádkové jednotky PČR Frýdek Místek.

Kurzu předcházely informační schůzky lektorů s koordinátory odborné přípravy KŘ HZS MSK a také s veliteli stanic MSK, kteří poskytli velmi cenné informace o reálných mimořádných událostech s výskytem nebezpečné látky na území Moravskoslezského kraje, které byly v rámci kurzu převedeny do modelových situací.

V kurzu se pro příslušníky simulují zásahy na nebezpečné látky, jako jsou bojové chemické látky (dále jen BCHL), radioaktivní látky, chemické průmyslové škodliviny nebo biologická agens, hasiči si vyzkoušejí v reálných podmínkách taktiku zásahu, nasazení ochranných prostředků a detekční techniky. Lektoři ŠVZ připravují modelové situace také například i podle taktických a prověřovacích cvičení, které v blízké minulosti na území Moravskoslezského kraje proběhly.

Příslušníci v tomto kurzu si vyzkoušeli například zásah spojený s únikem nebezpečných plynů při požáru, nálezem nebezpečné chemické látky nebo dopravní nehodu s velkým množstvím kapalné chemikálie a velkým počtem raněných. Při větších zásazích se do realizace modelových situací zapojili i frekventanti z právě probíhajícího kurzu NOV.

Novinkou byla i zkušenost s novými prostory pro „modelovky“, využili jsme vzájemnou spolupráci s SPJ PČR Frýdek Místek, kdy nám bylo umožněno v areálu PČR provést několik nácviků např. s námětem „Nález BCHL v neznámém prostředí“. Simuloval se zde nález vzorkovnic, které obsahují imitanty bojové chemické látky nalezené ve skladě, jako se tomu v minulosti v ČR stalo.

Také bylo novinkou využití techniky, kterou nám v rámci výcviku poskytl ÚO Frýdek Místek. Několik modelových situací tak mohlo být procvičeno s konkrétní výzbrojí, která je nasazována v reálu, což samozřejmě velice kladně přispělo k reálnému náhledu na konkrétní mimořádnou událost.

Z každé modelové situace je prováděn videozáznam, který se následně s celou skupinou rozebere po výcviku, a vyhodnotí se pozitiva i negativa zásahu. Kolegové si také v řízených diskuzích předávají své praktické zkušenosti.

Věříme, že se tento typ kurzu našim posluchačům líbí, a doufáme, že si do svého profesního života odnesou další zkušenost. Chtěli bychom velmi poděkovat všem zúčastněným frekventantům tohoto kurzu, figurantům, lektorům, externistům a také příslušníkům z HS Frýdek Místek a kolegům z SPJ PČR Frýdek Místek, kteří společně dohromady tvoří jeden velký celek nazvaný „výborně odvedená práce“.

Děkujeme.

kpt. Ing. Petra Kadlec Linhartová
za kolektiv ŠVZ HZS ČR
Sdílet