Úterý 3. srpna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podnikoví hasiči z Draslovky na Kolínsku trénují vlastní techniku záchrany hasiče v bezvědomí

V chemickém průmyslu a obecně v každém místě složitém na zásah, kde jsou zúžené prostory, technologická zařízení a podobně, je zvýšené riziko zranění nebo kolapsu zasahujícího hasiče. V takovém případě je nutné kamarádovi – kolegovi – co nejrychleji pomoci a dostat ho z nebezpečného prostoru.

Důležité je, aby se i ze záchrance nestal zachraňovaný – a to především z důvodu ztráty orientace nebo celkovým fyzickým vyčerpáním ve spojení s vypotřebováním celkové zásoby vzduchu v dýchacím přístroji.

Prezentovaná technika záchrany hasiče v bezvědomí je založena na vynaložení co nejmenšího úsilí zachránce s využitím standardních prostředků, které mají zasahující hasiči v základní výzbroji a výstroji.

Tuto techniku nacvičují hasiči jednotky HZSp Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín již více než rok a má oproti jiným technikám jako je tažení při zemi, Rautekův úchop nebo transport na tzv. pavouka celou řadu výhod.

Největší výhodou jsou volné ruce, kdy lze například využít předměty ve svém okolí k orientaci v zakouřeném prostředí nebo k snadnějšímu překonávání překážek.

Další výhodou je menší vynaložená energie, kdy záchranu lze provést snadno a efektivně v jedné osobě a to i v případě s hmotnostně těžším zachraňovaným.

V neposlední řadě je to i samotná rychlost záchrany, kdy není potřeba využití speciálních prostředků a celkově velice jednoduchý princip použití.

Bc. Rudolf Sedunka
velitel jednotky
HZSp Lučební závody Draslovka, a.s Kolín
Sdílet